Frajdenberg, Eugeniusz Ludwik

Eugeniusz Ludwik Frajdenberg

pseud. Góra

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Eugeniusz Górski, Stanisław Kruk
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1923-12-04
Miejsce urodzenia:Tczew
Data śmierci:2007-08-30
Miejsce śmierci:Nowy Targ
Miejsce pochówku: Nowy Targ
Rodzice
Imię ojca:Tadeusz
Imię matki:Wilhelmina
Nazwisko panieńskie matki:Buczyńska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: kapitan
Data: 2022-01-08
Starszeństwo:
Organ nadający: Minister Obrony Narodowej
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

W dniach 12-22.09.1939 r. brał udział w obronie Lwowa.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ZBoWiD,

ŚZŻAK,

ZKRPibWP,

ZIW.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Należał do Kedywu Lwów-Miasto, oddział “Siwego”.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Żołnierz Oddziału Leśnego “Popiela”. Działał też w Kedywie Komendy Okręgu.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-12-00 - 1944-07-28
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:5 DP AK 19 pp
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

3 lata przebywał w więzieniu.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej,

Krzyż Partyzancki,

Krzyż Walecznych,

Krzyż Walk o Niepodległość,

Krzyż Obrońców Lwowa,

Medal Wojska,

Odznaka Grunwaldzka,

Krzyż Więźniów Politycznych,

Odznaka “Akcja Burza”,

Odznaka “Żołnierz Kresowy”,

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 480, 481, 0566;

ŚZŻAK Okręg Lwów (Nowy Targ), teczka osobowa Eugeniusza Frajdenberga.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?