Stawryłło, Henryk

Henryk Stawryłło

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1925-10-01
Miejsce urodzenia:Kurkle/ pow. Uciana/ Litwa
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Leon
Imię matki:Waleria
Nazwisko panieńskie matki:Bohdziewicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Studiował prawo

W czasie wojny:
Po wojnie:

Ukończył studia prawnicze

Służba wojskowa
Przed wojną:

 

 

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Od 1936 r. w ZHP na Litwie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Pełnił funkcję łącznika w Wilnie “Wiano”, Inspektorat “E”, Podokręgu Kowieńskiego “Klon”, obwodu Włodzimierz “Wiśnia” w rejonie “Kukułka”. Organizował pomoc dla zbiegłych z łagrów.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-00-00-1947-00-00
Pełnione funkcje:

Łącznik, kolporter

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany przez NKWD 19.01.1948 r., skazany na 10 lat łagru, dożywotnie zesłanie i konfiskatę mienia.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej

Honorowa Odznaka AK Okręgu Wileńskiego i Nowogrodzkiego.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK, Warszawa

https://armiakrajowa-lagiernicy.pl/baza-zolnierzy-lagiernikow/entry/159/ [dostęp: 03.06.2020 r.]

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?