Milan, Feliks Stanisław

Feliks Stanisław Milan

pseud. Emir

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1927-07-22
Miejsce urodzenia:Drohobycz/ woj. lwowskie
Data śmierci:2010-05-19
Miejsce śmierci:Łódź
Miejsce pochówku: Cmentarz św. Rocha w Łodzi
Rodzice
Imię ojca:Stanisław
Imię matki:Józefa
Nazwisko panieńskie matki:Brzostowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: plutonowy z cenzusem
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: kapitan
Data: 2009-05-08
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczył się w szkole powszechnej im. Stanisława Konarskiego w Drohobyczu w latach 1934-1939.

W czasie wojny:

Od 1942 r. uczęszczał na tajne komplety w zakresie gimnazjum, równocześnie ukończył Państwową Szkołę Handlową w Drohobyczu.

 

Po wojnie:

Ukończył studia prawnicze w Łodzi.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował w administracji służby zdrowia.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Współzałożyciel i wiceprzewodniczący Zarządu Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego “Grota” w Łodzi.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK

Związek Sybiraków

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Inspektorat południowo-zachodni AK Drohobycz, Obwód AK Drohobycz Miasto. Brał udział w różnych akcjach dywersyjnych m.in. minowaniu torów kolejowych, czy odbijaniu transportów broni. Pod koniec 05.1944 r. dostał polecenie zorganizowania plutonu na bazie istniejącego już młodzieżowego oddziału pod kryptonimem “Orlęta”.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:Od 1943-01-00
Pełnione funkcje:

Dowódca 3 plutonu “Orlęta”

Oddział względnie pion organizacyjny:11 KDP AK 48 pp, 1 komp.
Okręg:Okręg Stanisławów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Uczestniczył w akcji „Burza” i walkach o Drohobycz z 11 Karpacką Dywizją, 48 pp 1 kompanią. Był dowódcą 3 plutonu, jego zadaniem była ochrona i zabezpieczenie Zagłębia Naftowego.

 

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany 11.10.1944 r. przez NKGB, za przynależność do AK został skazany na 15 lat pozbawienia wolności. Trafił do łagrów w Kołymie: Swierłag i Bierłag. Został zwolniony 23.08.1952 r. Do 30.11.1955 r. przebywał na zesłaniu w Orotukanie.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej

Medal Wojska

Krzyż Partyzancki

Krzyż Zesłańców Sybiru

Odznaka dywizyjna 11 Karpackiej Dywizji AK

Odznaka akcji “Burza”

Złoty Krzyż Zasługi

Krzyż Kawalerski

Order “Polonia Restituta”

Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

Medal “Pro Memoria”

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Baza Danych Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, [online:] https://armiakrajowa-lagiernicy.pl/baza-zolnierzy-lagiernikow/entry/1734/ (dostęp: 01.06.2020 r.);

Przeżył łagry na Kołymie, “zyciepabianic.pl”, 2008, [online:]  https://www.zyciepabianic.pl/rozrywka/przezyl-lagry-na-kolymie.html (dostęp: 19.05.2022 r.).

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?