Kwaśniewicz, Janina

Janina Kwaśniewicz

pseud. Janka, Niusia

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Deniusz
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1925-01-04
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:2011-06-10
Miejsce śmierci:Gdańsk
Miejsce pochówku: Cmentarz Łostowicki w Gdańsku – kwatera 5, rząd 5, grób 18
Rodzice
Imię ojca:Władysław
Imię matki:Ewa
Nazwisko panieńskie matki:Zaleska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:

Zdała małą maturę.

Po wojnie:

Wykształcenie wyższe niepełne pracownika kultury, dyplom pielęgniarski.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracowała jako kierownik żłobka.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Działała w konspiracji na Wileńszczyźnie. Następnie walczyła w Pułku Pancernym im. Bolesława Chrobrego, 1 batalion, 2 kompania, 1 pluton.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:Od 1942-06-22
Pełnione funkcje:

Łączniczka, sanitariuszka

Oddział względnie pion organizacyjny:Pułk Pancerny im. Bolesława Chrobrego I batalion, 2 komp., 1 plut.
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowana 09.12.1944 r. przez NKWD w Wilnie. Wywieziona do łagrów. Do kraju powróciła w październiku 1946 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

https://armiakrajowa-lagiernicy.pl/baza-zolnierzy-lagiernikow/entry/203/ (dostęp 20.05.2020 r.).

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?