Korbecki, Kazimierz

Kazimierz Korbecki

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1921-05-01
Miejsce urodzenia:Łęczyca
Data śmierci:1998-04-03
Miejsce śmierci:Łódź
Miejsce pochówku: Łódź. Cmentarz Komunalny na Dołach, ul. Smutna – kwatera XVI, rząd 20, grób 3.
Rodzice
Imię ojca:Stanisław
Imię matki:Zofia
Nazwisko panieńskie matki:Kaczyńska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył 4 lata Akademii Medycznej we Lwowie lub weterynarii na UJK.

 

 

W czasie wojny:
Po wojnie:

Po powrocie do kraju ukończył studia medyczne.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Uczestnik Wojny Obronnej 1939 r. Jako ochotnik wstąpił do III batalionu zastępczego 40 Pułku Piechoty.

Po wojnie:

Po ukończeniu studiów medycznych pracował jako lekarz.

Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W latach od 1941-1942 działał na terenie Wołynia. Następnie do czerwca 1944 służył w 11 Karpackiej Dywizji Piechoty AK. W jego mieszkaniu mieścił się punkt kontaktowy AK.

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Adiutant dowódcy ppłk Zdzisława Pacaka-Kuźmirskiego (ps. „Andrzej”).

Oddział względnie pion organizacyjny:11 Karpacka Dywizja Piechoty AK
Okręg:Okręg Stanisławów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Jego ojciec również był zaangażowany w konspirację.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany 22.12.1944 r. we Lwowie. Wywieziony do łagrów. Do Polski wrócił 13.12.1955 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych (1939 r., obrona Lwowa),

Krzyż Partyzancki,

Medal za Udział w Wojnie Obronnej 1939 r.,

Krzyż Obrońców Lwowa,

Odznaka Akcji „Burza”,

Zaświadczenie z 1978 r. dowódcy 11 Karpackiej Dywizji AK o postawieniu w lutym 1944 r. do Krzyża Virtuti Militari V klasy

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0310;

http://armiakrajowa-lagiernicy.pl/baza-zolnierzy-lagiernikow/entry/461/ (dostęp 20.05.2020 r.).

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?