Kopisto, Alina Józefa

Alina Józefa Kopisto

pseud. Halina

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Żulińska
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1917-10-12 [1917-10-02]
Miejsce urodzenia:Kosztowa / pow. Przemyśl
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Antoni
Imię matki:Helena
Nazwisko panieńskie matki:Karasiewicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczała do szkoły powszechnej we Lwowie i chwilowo do szkoły Nazaretanek.

W czasie wojny:

Chodziła do dwuletniej szkoły felczerskiej.

Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W czasie okupacji uczęszczała na tajne komplety. Roznosiła prasę konspiracyjną “Słowo Powszechne” i “Wytrwamy”.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Łączniczka, kolporterka, kurierka

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowana przez Sowietów 30.12.1944 r. 28.03.1945 r. została skazana na 10 lat obozu. 21.04.1945 r. wysłana ze Lwowa do obozu na Kołymie gdzie przybyła 5.08.1945 r. Pracowała w ambulatorium jako pielęgniarka do 1947 r. potem przeniesiona do szpitala w Magadanie, a następnie do pracy przy sianokosach w Chatanachu, następnie w Neksykanie. Z obozu została zwolniona w 03.1954 r. Do Polski wróciła 03.12.1955 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Baza Danych Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, [online:] https://armiakrajowa-lagiernicy.pl/baza-zolnierzy-lagiernikow/entry/87/ (dostęp 20.05.2020 r.);

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0364.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?