Folwarczny, Henryka Mirosława

Henryka Mirosława Folwarczny

pseud. Toja

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Głód
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1921-01-18
Miejsce urodzenia:Lwów
Data śmierci:2007-00-00
Miejsce śmierci:Gliwice
Miejsce pochówku: Gliwice Centralny Cmentarz Komunalny – grób: C6A-A-5.
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Janina
Nazwisko panieńskie matki:Kuebler
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Szkołę powszechną ukończyła u sióstr Benedyktynek, Gimnazjum i Liceum u sióstr Notre-Dame. W maju 1939 r. zdała maturę.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

W lutym 1942 r. pracowała przy produkcji szczepionek przeciwtyfusowym jako preparatora wszy, w Instytucie Przeciwtyfusowym prof. Rudolfa Weidla.

Po wojnie:

Nauczycielka muzyki.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W AK od 1942 r. pracowała jako łączniczka i w jej mieszkaniu mieścił się punkt kontaktowy. Pracowała w komórce “Wiosna”.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-06-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Łączniczka, kolporterka

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Tadeusz Sury

Czajkowska ps. “Lola”

Eugenia Muskat ps. “Żenia”

NN. ps. “Marysia”

Aniela Kozak ps. “Limba”

Czesława Jacewicz ps. “Cyprys”

Zygmunt Cybulski

Jacek Rylski

Dezydery Szymkiewicz

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowana przez NKWD 13 grudnia 1945 r., przebywała w więzieniu przy ul. Łąckiego. Skazana na 10 lat obozów i na 5 lat pozbawiona praw obywatelskich. Przebywała na Kołymie od kwietnia 1945 r. Do 29 października 1955 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

Jej wspomnienia zostały nagrane i znajdują się w zbiorach Archiwum Wschodniego Fundacji Ośrodka Karta – sygn. AW I/522.

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

“Baza Danych Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, [online:]  https://armiakrajowa-lagiernicy.pl/baza-zolnierzy-lagiernikow/entry/490/ (dostęp 20.05.2020 r.);

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0225;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0522.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?