Brzezińska, Jadwiga

Jadwiga Brzezińska

pseud. Wiszka, Wisia

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Łamasz
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1925-01-30
Miejsce urodzenia:[Wólka] Czyszki koło Lwowa
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Kazimierz
Imię matki:Bronisława
Nazwisko panieńskie matki:Moździerz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: ułan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:

Uczennica Szkoły Handlowej we Lwowie.

Po wojnie:

Wykształcenie pedagogiczne

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracowała jako nauczyciel zawodu

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Członkini ŚZŻAK i Koła Pułkowego.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 1942 r. zaangażowana w konspirację we Lwowie. W 1944 r. dołączyła do 5 DP AK walcząc w 14 p. uł. W domu jej rodziców funkcjonowała radiostacja. Kolporterka prasy podziemnej na terenie Lwowa, Czyszek i Winnik.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-01-01 - 1944-07-27
Pełnione funkcje:

Sanitariuszka, łączniczka sztabu, kolporterka

Oddział względnie pion organizacyjny:OL "Warta", 14 pu, 2 szw., patrol sanit.
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

07.1944- 06.1945 r. – pomocnik radiotelegrafisty, dział łączności, oddział „Opacz”, konspiracja NIE.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brała udział w walkach o wyzwolenie Lwowa.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

dowódca szwadronu podporucznik Jerzy Węgierski ps. “Antek”

dowódca radiostacji Roman Wisiniowski ps. “Narcyz”

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowana przez NKGB 05.06.1945 r. Wywieziona do łagrów. Wróciła do kraju 16.09.1948 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej 1982 r.

Medal Wojska 1983 r.

Medal Zwycięstwa i Wolności 1969 r.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1986 r.

Krzyż Obrony Lwowa 1981 r.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

http://www.czyszki1350.5v.pl/jadwiga-brzezi-ska—-amasz.html

          – wspomnienia

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

https://armiakrajowa-lagiernicy.pl/baza-zolnierzy-lagiernikow/entry/49/ (dostęp 22.05.2020 r.);

Gromnicki J., Jazłowieccy to ułani… Wykaz żołnierzy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich służących w Pułku w latach 1918-1947, bdmw, s. 30-31;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 108, 284, 296, 301, 371, 375, 384, 401;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 215, 237, 269.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?