Bokiej, Mieczysław

Mieczysław Bokiej

pseud. Marynarz

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1924-03-02
Miejsce urodzenia:Ludwinowo/ pow. Oszmiana
Data śmierci:2005-05-10
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Józef
Imię matki:Malwina
Nazwisko panieńskie matki:Klimówna
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

6 klas szkoły podstawowej

W czasie wojny:
Po wojnie:

W latach 50. ukończył 7 i 8 klasę podstawową.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Praca na gospodarstwie rolnym.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował jako cieśla-stolarz.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK.

Klub AK na Litwie.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Wstąpił w szeregi AK 06.03.1944 r. Przydzielony do 6 Brygady Wileńskiej walczył do zlikwidowania struktur brygady w lipcu 1944 r.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1944-03-06 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Łącznik 6 WB AK, zastępca dowódcy III drużyny.

Oddział względnie pion organizacyjny:6 WB AK, 2 komp.
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brał udział w operacji “Ostra Brama”.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Wywieziony na roboty do Niemiec w 1941 r.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Został rozrojony i aresztowany przez Sowietów wraz z innymi żołnierzami Brygady w lipcu 1944 r. Udało mu się jednak zbiec z transportu. Ponownie aresztowany przez NKWD 17.08.1945 r. w Wilnie. Zesłany na roboty do łagrów. Zwolniony 17.08.1950 r. Na Wileńszczyznę powrócił w 1956 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Partyzancki 1996 r.

Medal Wojska.

Krzyż Armii Krajowej Londyn, z dn. 1990 r.

Honorowa Odznaka Żołnierza AK Okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego.

Odznaka Weterana Walk o Niepodległość.

Odznaka Pamiątkowa Akcji „Burza”.

Krzyż Sybiraka.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej Studium Polski Podziemnej w Londynie, sygn. KW3 1199.
Archiwum ŚZŻAK Warszawa,

https://armiakrajowa-lagiernicy.pl/baza-zolnierzy-lagiernikow/entry/377/ (dostęp 22.05.2020 r.).

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?