Bednarczyk, Ewa

Ewa Bednarczyk

pseud. Antonina

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Nowicka
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1924-08-08
Miejsce urodzenia:Kraków
Data śmierci:2007-11-29
Miejsce śmierci:Gorzów Wielkopolski
Miejsce pochówku: Cmentarz komunalny w Gorzowie Wielkopolskim – kwatera 05A, rząd 6, grób 4.
Rodzice
Imię ojca:Piotr
Imię matki:Janina
Nazwisko panieńskie matki:Malinowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: plutonowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:

Pielęgniarka dyplomowana

Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Do 1985 r. pracowała jako pielęgniarka dyplomowana i siostra oddziałowa w szpitalu.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Sanitariuszka w szpitalach polowychCzołówka Sanitarna „K” Komendy Obszaru – Taboryszki, szpital polowy AK w Onżadowie i w Kolonii Wileńskiej (dr Zamojski ps. Jan) w oddziale rtm. Władysława Kitowskiego ps. Groma-Orlicza. Po rozwiązaniu czołówki w 07.1944 r. została sanitariuszką u Orlicza w Oddziale Samoobrony AK na Wileńszczyźnie. Uczestniczyła w walkach z NKWD, w tym w bitwie pod Rowinami koło Korelewicz na Nowogródczyźnie w dniu 02.02.1945 r. gdzie oddział został rozbity.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Sanitariuszka w szpitalach polowych w Onżadowie i Kolonii Wileńskiej. Następnie sanitariuszka przy oddziale Władysława Kitowskiego “Orlicza” na Wileńszczyźnie.

Oddział względnie pion organizacyjny:6 WB AK, ORKO
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

rotmistrz Władysław Kitowski ps. “Grom”, “Orlicz”

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

02.02.1945 r. podczas walk oddziału partyzanckiego Władysława Kitowskiego “Orlicza” została aresztowana przez NKWD. Skazana na 10 lat łagru. Do kraju wróciła w 1955 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

http://armiakrajowa-lagiernicy.pl/baza-zolnierzy-lagiernikow/entry/124/ (dostęp 22.05.2020 r.).
“Wileńskie Rozmaitości”, 2005, nr 6 (93), s. 55,

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?