Krawczyński, Wiesław

Wiesław Krawczyński

pseud. Brodziński

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1919-05-19
Miejsce urodzenia:Łańcut
Data śmierci:2019-12-04
Miejsce śmierci:Kraków
Miejsce pochówku: Kraków. Cmantarz Rakowicki
Rodzice
Imię ojca:Wiesław
Imię matki:Jadwiga
Nazwisko panieńskie matki:Kowalska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1939 r. rodzina przeniosła się do Lwowa i rozpoczął studia na Politechnice Lwowskiej.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Pracował w instytucie prof. Rudolfa Weigla, prowadzącym badania nad szczepionką przeciw tyfusowi plamistemu.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Członek ŚZŻAK oraz współzałożyciel i prezes krakowskiego oddziału Związku Sybiraków, a także były wiceprezes zarządu głównego tej organizacji.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Służył w 5 Lwowska DP AK

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-10-00-1944-07-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:5 DP AK
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Turowicz (wuj), aresztowany wraz z ks. Rafałem Kiernieckim i całym sztabem AK przez NKWD we Lwowie, po opuszczeniu obozu powrócił do Lwowa.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W 1945 r.  został we Lwowie aresztowany przez NKWD. Po trwającym rok śledztwie, podczas którego był torturowany, skazany został na  10 lat łagrów i osadzony w okolicach Workuty. Ze względu na umiejętności muzyczne, przydzielony został do zespołu artystycznego, gdzie grał jako skrzypek. Pod koniec odbywania wyroku przeniesiony został do pracy w tajdze w Krasnojarskim Kraju. Po zwolnieniu z łagru został skazany na dożywotnie zesłanie. 7.02.1954 r. został przewieziony najpierw do Łoboskoje, następnie na osiedle Perspektywnego, gdzie pracował w tajdze oraz w miejscowym domu kultury.

Przebywał w łagrach sowieckich od 06.1945 r. do 02.1954 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Medal Wojska,

Krzyż Armii Krajowej,

Krzyż Obrony Lwowa,

Odznaka żołnierzy Kresowych Armii Krajowej,

Odznaka Akcji “Burza”.

 

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:

Wydał kilka tomików poezji oraz wspomnienia „Przez tundrę i tajgę po sowieckich łagrach”.

Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK Okręg Małopolski, Oddział Krakowski;

“Cracovia Leopolis”, nr S, Kraków 2003, s. 59-60;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0239A;

Krawczyński W., Relacja z zesłania. Zostałem łagrowym muzykantem [w:] Zesłaniec. Pismo Rady Naukowej Zarządu Głównego Związku Sybiraków, 2007, nr 31;

Krawczyński W., Wędrówka przez kolejne obozy, [w:] Zesłaniec. Pismo Rady Naukowej Zarządu Głównego Związku Sybiraków, 2007, nr.32;

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/83997,Zmarl-Wieslaw-Krawczynski-zolnierz-AK-byly-prezes-Zwiazku-Sybirakow-w-Krakowie.html.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?