Chęć, Leon

Leon Chęć

pseud. Sewer

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1919-10-12
Miejsce urodzenia:Stary Sambor
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Weronika
Nazwisko panieńskie matki:Kupnicka
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Członek Związku Strzeleckiego i Sokoła.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

ZBoWiD

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Należał do Placówki Sambor w Okręgu Lwów AK. Prowadził przeciwukraiński i przeciwniemiecki wywiad. Jednym z jego osiągnięć było wyciągnięcie szyfrów niemieckich z latryny pozostałej po nasłuchowej placówce przeciwlotniczej.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-01-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:Obwód Sambor
Okręg:Okręg Lwów
Przydział: ZWZ Komenda Okupacji Sowieckiej (styczeń 1940- sierpień 1940), Okręg AK Lwów
Inspektorat Drohobycz
Obwód AK Sambor
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Wiosną  1944 r. policjanci ukraińscy zatrzymali go na stacji w Samobrze i rewidując go znalaźli meldunek wywiadowczy. Ten, chcąc uniknąć wpadki wytrącił policjantowi papier z ręki i go połknął. Za swój czyn przebywał w więzieniu w Samborze, gdzie zachowano polską obsługę, która przekazywała jego grypsy. Przy przesłuchaniu przez gestapowców zeznawał, że to ulotka UPA. Został wykupiony przez AK i skierowany do oddziału leśnego.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej

Krzyż Partyzancki

Medal Zwycięstwa i Wolności

Medal Wojska

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK, Okręg Małopolska, Oddział Kraków, teczka osobowa Leona Chęcia;

Fundacja CDCN, Papiery Jerzego Węgierskiego, Relacje ustne 1977-2000. Obszar nr 3 AK, sygn. 1551, t. 2, s. 15;

Węgierski J., Armia Krajowa w Zagłębiu Naftowym i na Samborszczyźnie, Kraków 1993 r., s. 77, 83, 109-110, 158.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?