< class="bt_bb_headline_tag">
, Józef" subheadline="" font="" font_size="" color_scheme="" color="" align="" url="" target="_self" html_tag="h1" size="medium" dash="top" el_id="" el_class="" el_style=""]

Józef Goryn [Goryń]

pseud. Żuk

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: [1929]1921-04-12
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Bazyli
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Borysewicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył siedem klasy szkoły podstawowej w Wilnie.

W czasie wojny:

W 1943 roku został absolwentem litewskiego Gimnazjum Mechanicznego w Wilnie. Następnie ukończył półroczny kurs samochodowo-ślusarski.

Po wojnie:

Ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej (1952) z zakresu budowy samochodów.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

W 1956 roku odbył trzymiesięczne przeszkolenie w Wojsku Polskim w Oficerskiej Szkole Samochodowej.

Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Do 02.1944 roku pracował jako pomocnik mechanika samochodowego.

Po wojnie:

Początkowo pracował w Centrali Skór Surowych we Wrocławiu.  Następnie, po ukończeniu studiów, w 1952 roku został zatrudniony w Kłodzkiej Fabryce Urządzeń Technicznych, gdzie pracował do 1975 roku, najpierw jako główny technolog, potem jako główny inżynier, aż wreszcie jako naczelny dyrektor. Następnie został oddelegowany do pracy na budowie w Czechosłowacji. Pracował tam do maja 1978 roku. Po powrocie do kraju do listopada 1981 roku pracował w Kłodzkim Przedsiębiorstwie Budowlanym.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Od 1946 roku był członkiem Związku Walki Młodych, a następnie Związku Młodzieży Polskich.

Należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (od 12.11.1956 do 27.01.1990 roku).

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Od 1943 roku działał w wileńskiej konspiracji.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Należał do kompanii szturmowej dowodzonej przez Romualda Rajsa “Burego”, wchodzącej w skład 3 Wileńskiej Brygady AK pod dowództwem Gracjana Fróga ps. “Szczerbiec”.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:[1943-04-00]1944-02-00 - 1944-07-20
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:3 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:

Przymusowo służył w zapasowym 361 pułku piechoty Armii Czerwonej.

Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W 1944 roku był więziony w obozie NKWD w Miednikach oraz w Kałudze. Następnie został przymusowo wcielony do Armii Czerwonej.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1987),

Złoty Krzyż Zasługi (1973),

Srebrny Krzyż Zasługi (1964),

Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju (1974),

Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju (1969),

Medal 40-lecia Polski Ludowej (1984).

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.38.13, s. 2;

Kłosiński Z., 3. Wileńska, Białystok 1995, s. 262;

ŚZŻAK Okręg Dolnośląski, teczka osobowa Józefa Goryna;

Teczka osobowa Józefa Goryna, w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu;

Widejko J., Wspomnienia najmłodszego partyzanta III Partyzanckiej Brygady AK “Szczerbca” i Samoobrony Wileńskiej AK “Komara” w latach od I 1944 r. do III 1945 r., Kraków 2005, s. 68.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?