Wojciechowski, Tadeusz Wojciech

Tadeusz Wojciech Wojciechowski

pseud. Dziekan, Konrad, Korab, Ogrodnik, [Ragoza] Rogoża, Ryszard, Szreniawa, Zawisza

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Franciszek Admaski, Kozicki, Tadeusz Wysocki
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1908-06-02
Miejsce urodzenia:Rzeszów
Data śmierci:1944-01-14
Miejsce śmierci:Lwów
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Roman
Imię matki:Eleonora
Nazwisko panieńskie matki:Krokosz [Kokosz]
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: kapitan
Data: 1938-03-19
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: pułkownik [major]
Data: 1941-11-11
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczał do gimnazjum w Rzeszowie, gdzie w 1927 r. otrzymał świadectwo dojrzałości.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W latach 1927-1930 służył w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej–Komorowie, którą ukończył z pierwszą lokatą. 15.08.1930 r. nominowany został na stopień podporucznika i przydzielony do 58 pp w Poznaniu, gdzie pełnił funkcję dowódcy plutonu, następnie kompanii. Do stopnia porucznika awansowany 01.01.1933 r. W latach 1937-1939 studiował w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie, ukończył ją z odznaczeniem szabli prymusa.

W czasie wojny:

Podczas wojny obronnej był oficerem operacyjnym, potem pełniącym obowiązki szefa sztabu 20 DP. Podczas obrony Warszawy pełnił funkcję oficera operacyjnego w sztabie Pododcinka „Północ”. Od 27.09.1939 r. uczestniczył w rokowaniach kapitulacyjnych. W 11.11.1941 r. awansowany na stopień majora.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

W 10.1939 r. został zaprzysiężony na żołnierza SZP, pełnił funkcję referenta wyszkolenia w Oddziale IIIb Dowództwa Głównego SZP.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W 04.1942 r. przeniesiony do Lwowa, gdzie przydzielono mu stanowisko szefa sztabu Komendy Okręgu AK Lwów i jednocześnie szefa sztabu Oddziału III Komendy Obszaru AK Lwów. Po aresztowaniu przez gestapo w nocy z 03/04.12.1942 podpułkownika M. Dobrzyńskiego został pełniącym obowiązki szefa sztabu Obszaru, formalnie decyzję tę zatwierdzono 10.01.1943 r.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Obszaru nr 3
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:

Od 12.1939 r. był organizatorem i dowódcą oddziału “Fabryka”, przemianowanego w 1941 r. na “Baszta” w ramach III Oddziału.. Pełnił funkcję zastępcy szefa Wydziału Wyszkolenia w Oddziale III KG ZWZ-AK, gdzie zajmował się szkoleniem rekrutów.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca “Fabryki”

Oddział względnie pion organizacyjny:III Oddział KG ZWZ
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Po kapitulacji Warszawy podczas wojny obronnej trafił do niewoli niemieckiej, skąd zbiegł. Aresztowany przez Niemców w nocy z 04/05.10.1943 r. w willi przy ul. Grochowskiej wraz z sekretarką BiP Komendy Obszaru AK Lwów Danutą Dowmont Wojciechowską „Jolantą”. Rozstrzelany publicznie przez Gestapo 14.01.1944 na placu Solskich.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Orderu Wojennego Virtuti Militari V klasy
Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 363, 364, 365, 366;

Lech Sadowski. Wspomnienia, Warszawa 1980, rękopis w zbiorach BJ, sygn. Przyb. 446/01, s. 4, 5, 6;

Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 1939 – 1944. Słownik Biograficzny, Katowice 1997, s. 224-225;

Organizowanie Lwowskiego Obszaru ZWZ – AK na przełomie lat 1941 – 1942. Relacja Lecha Sadowskiego pseud. „Wasyl”, „Sławek” i „Sędzia”, Warszawa 1967, maszynopis w zbiorach BJ, sygn. Przyb. 446/01, s. 2, 3, 7, 29, 30;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 60, 61, 67, 82, 92, 101;

Polaczek J., Zarys wspomnień z działalności w Ruchu Oporu grudzień 1975 r., (bdmw), rękopis w zbiorach BJ, sygn. Przyb 448/01 s. 18, 35;

Tomaszewski B., Węgierski J.,  Zarys Historii Lwowskiego Obszaru ZWZ-AK, Warszawa 1987, s. 12, 17;

Węgierski J., Armia Krajowa na zachód od Lwowa, Kraków 1993, s. 26;

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 239;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 40, 42-43, 45-48, 50, 56-57, 100, 121, 132, 151, 168, 170, 174-175, 191-193, 195, 200, 202, 209, 233-234, 266, 274, 334, 337, 346;

Węgierski J., Obsada osobowa lwowskiego obszaru SZP-ZWZ-AK-NIE w latach 1939-1945, Kraków 2000, s. 32;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 21, 22, 38, 48, 50;

Wiąk W.J., Struktura organizacyjna Armii Krajowej 1939-1944, Warszawa 2003, s. 230.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Zachowały się grypsy świadczące o jego niezłomnej postawie we więzieniu we Lwowie. 11.11.1943 r. przedstawiono wniosek do mianowania go na stopień podpułkownika i odznaczenie go Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, ale wobec aresztowania nie został zatwierdzony. Dopiero pośmiertnie w 1944 r. awansowano go do stopnia podpułkownika i odznaczono Orderem Virtuti Militari V klasy. Żonaty z J. Grabską-Treterową, miał syna Ryszarda-Tadeusza (ur. 1944 r. po jego śmierci).

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?