Dziśko, Stanisław

Stanisław Dziśko

pseud. Długosz, Lalka

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1924-07-07
Miejsce urodzenia:Leonki
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Walerian
Imię matki:Genowefa
Nazwisko panieńskie matki:Daszkiewicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: strzelec
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: porucznik
Data: 2004-01-16
Starszeństwo:
Organ nadający: MON
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Pracował na poczcie do 1946 roku

Po wojnie:

Kapitan portu w Świnoujściu, oficer portu.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W 1941 r. zaczął działać w podziemnej organizacji niepodległościowej założonej przez Szurgota -nauczyciela Szkoły Powszechnej w Filipowie. Dziśko wraz z innymi uczniami kolportował ulotki drukowane przez Szurgota i jego kolegów. Od kwietnia/maja 1944 r. żołnierz 2. Zgrupowania mjr “Węgielnego”, w składzie 4 Brygady “Narocz”, III kompania.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-03-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

łącznik, ochrona drukarni, żołnierz liniowy

Oddział względnie pion organizacyjny:4 WB AK, III kompania
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

W ramach operacji „Ostra Brama” jego oddział walczył w Krawczunach i Nowosiółkach.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Jego dowódca drużyny – kpr. Guszcza ps. „Pawlik”

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Rozbrojony w okolicy Puszczy Rudnickiej i internowany w Miednikach Królewskich. Przewieziony do Kaługi po szkoleniu wojskowym, gdy odmówił złożenia przysięgi został wywieziony do pracy w tajdze przy wyrębie lasu. 29.10.1945 r. z grupą 8 kolegów podjął udaną próbę ucieczki (wśród uciekających byli m.in.: Walenty Gaul, ps. „Piętaszek”, jego brat Antoni Gaul, ps. „Groźny”, Albert Augustynowicz, NN o nazwisku Ińczyk). Powrócił do Wilna, a stąd w listopadzie 1945 r. wyjechał do Polski.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Medal Wojska

Krzyż Walecznych

Krzyż Armii Krajowej

Złoty Krzyż Zasługi

Odznaka Akcji “Burza”

Krzyż Armii Krajowej

 

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

AIPN,

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.38.12, s. 1;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW3-3320 (stara sygnatura);

ŚZŻAK Okręg Szczecin, teczka osobowa Stanisława Dzisko;

Teczka osobowa Stanisława Dzisko, w zbiorach Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?