Zwoniczek-Piotrowski, Roman Józef

Roman Józef Zwoniczek-Piotrowski

pseud. Hans, Ryba

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1910-10-26
Miejsce urodzenia:Muszyna
Data śmierci:1956-10-20
Miejsce śmierci:Rabka-Zdrój
Miejsce pochówku: Cmentarz Stary w Rabce-Zdrój
Rodzice
Imię ojca:Józef
Imię matki:Klementyna
Nazwisko panieńskie matki:Niedzielska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: major
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Od 09.1925 r. do 05.1930 r. uczęszczał do Korpusu Kadetów nr 1 we Lwowie. Naukę kontynuował od 31.10.1930 r. do 8.08.1934 r. w Szkole Podchorążych Inżynierii. Następnie przez rok był na praktyce jako st. sierż. pchor. w 2 Batalionie Saperów Kaniowskich. Po zakończeniu praktyki i uzyskaniu stopnia oficerskiego kontynuował służbę w 2 Batalionie Saperów Kaniowskich, pełniąc obowiązki zastępcy oficera mobilizacyjnego. We 09.1930 r. rozpoczął studia na Wydziale Architektonicznym Politechniki Lwowskiej, których nie ukończył.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Od 31.10.1930 r. do 8.08.1934 r. uczęszczał do Szkoły Podchorążych Inżynierii. Następnie przez rok był na praktyce jako st. sierż. pchor. w 2 Batalionie Saperów Kaniowskich. Po zakończeniu praktyki i uzyskaniu stopnia oficerskiego kontynuował służbę w 2 Batalionie Saperów Kaniowskich, pełniąc obowiązki zastępcy oficera mobilizacyjnego.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Skierowany do Obszaru ZWZ-AK Lwów, gdzie był szefem Oddziału I Komendy Okręgu AK Stanisławów od 11.1941 r. do 02.1942 r.  Organizator i szef (do 1.08.1942 r.) Wydziału VIII Saperskiego Komendy Okręgu Lwów. W związku ze złym stanem zdrowia urlopowany. Z konspiracji odszedł pod koniec 07.1942 r. ze względu na zły stan zdrowia.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Okręgu
Okręg:Okręg Stanisławów, Okręg Lwów
Przydział: Okręg AK Stanisławów
Komenda Okręgu AK Stanisławów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:

Od jesieni 1939 r. oraz na początku 1940 r. pełnił funkcję komendanta obwodu ZWZ-AK Rabka i zastępcą komendanta Inspektoratu Nowy Targ, mjr. Franciszka Galicy.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Komendant Obwodu ZWZ-AK Rabka

Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W październiku 1942 r. został aresztowany, a następnie osadzony w KL Auschwitz-Birkenau.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej ze zbiorów Studium Polski Podziemnej w Londynie, sygn. KW1 10208;

Czas Pamięci, [online:] https://historiarabki.blogspot.com/2012/02/czas-pamieci.html;

Mazur G., Węgierski J.,  Konspiracja lwowska 1939-1944. Słownik Biograficzny. Kraków 1997, s. 232.

Spis dowódców ZWZ-AK Jana Rychtera w Muzeum AK w Krakowie;

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?