Zawadzki, Bronisław

Bronisław Zawadzki

pseud. Jurand, Soroka

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Wiktor Rogala, Antoni Rogala
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1900-00-00
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: rotmistrz
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: major
Data: 1942-11-11
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Brał udział w Wojnie Obronnej we wrześniu 1939 r.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Szef Inspektoratu Czortków do lipca 1942 r. W styczniu 1943 r. przeniesiony na stanowisko szefa sztabu Okręgu Tarnopol, pełnił tę funkcję do marca 1944 r., następnie został mianowany komendantem Okręgu Tarnopol.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Komendant Inspektoratu Czortków, szef sztabu Inspektoratu Tarnopol, komendant Okręgu Tarnopol

 

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Inspektoratu Czortków, Komenda Inspektoratu Tarnopol, Komenda Okręgu Tarnopol
Okręg:Okręg Tarnopol
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Działał w organizacji “NIE” na Okręg Tarnopol.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany przez NKWD w grudniu 1944 r., potem słuch po nim zaginął.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Mazur G., Z dziejów Okręgu ZWZ-AK Tarnopol, “Kierunki” nr 10 (1587);

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 125;

Relacja Stanisława Czarnieckiego. Organizacja Inspektoratu AK – Czortków, (bdmw), maszynopis w zbiorach Archiwum Tarnopolskiego, Armia Krajowa Okręg Tarnopol sygn. 5-2, s. 5;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 257.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?