Szewczyk, Piotr

Piotr Szewczyk

pseud. Boss, Czer, Piter, Siwy, Szela

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1908-09-09
Miejsce urodzenia:Babice
Data śmierci:1988-01-28
Miejsce śmierci:Babice
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: major
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W latach 1915-1921 uczęszczał do szkoły powszechnej w swojej rodzinnej miejscowości. Po maturze, którą uzyskał w 1929 r., w Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu, wstąpił do Szkoły Policyjnej w Mostach Wielkich (woj. lwowskie).

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Zmobilizowany 1.09.1939 r., walczył w obronie Warszawy, po czym w 11.1939 r. lub na początku 1940 r. udało mu się przedostać przez Węgry i Jugosławię do Francji, gdzie wstąpił do Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich. Walczył w bitwie o Narwik. Po klęsce Norwegii wrócił do Francji, gdzie jego oddział walczył o Bretanię. Po kapitulacji Francji przedostał się latem 1940 r. do Wielkiej Brytanii, gdzie został włączony do 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej gen. Stanisława Sosabowskiego.

 

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Pełnił służbę w Policji Państwowej. Do 1939 r. prowadził zajęcia sportowe w szkołach w Łucku i Warszawie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Do Polski został zrzucony w nocy z 17/18.02.1943 r. Wiosną 1943 r. został skierowany do Okręgu Lwów AK. Inicjował i organizował wiele akcji bojowych.

Data zaprzysiężenia:1942-01-19
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Objął dowództwo Rejonu dywersyjnego Lwów–Miasto, dowodził też kompanią Kedywu – Śródmieście.

Oddział względnie pion organizacyjny:Cichociemny; Kedyw
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Dowodził kompanią żołnierzy Armii Krajowej, która wyzwalała Śródmieście, opanowała m.in. budynek Politechniki Lwowskiej.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

We Francji i pod Narvikiem służył w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Podhalańskich. Natomiast w Anglii przydzielony został do 1. dywizjonu art. plot. i 1. SBSpad.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa na początku 11.1945 r. Został oskarżony o współpracę z obcym wywiadem i próbę obalenia ustroju i skazany na karę śmierci. Mieszkańcy rodzinnych Babic zebrali wówczas ponad 100 podpisów z prośbą o ułaskawienie do Prezydenta RP Bolesława Bieruta. Kary nie wykonano, lecz zamieniono na 15 lat pozbawienia wolności. Na mocy amnestii 8.05.1956 r. został zwolniony, a w 1968 r. zrehabilitowany.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari

Krzyż Walecznych – trzykrotnie

Krzyż Wojenny z Mieczem, z 1942 r.

Croix de Guerre z Palmą

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej ze zbiorów Studium Polski Podziemnej w Londynie, sygn. KW1 8473;

Cyra A., Cichociemny z Babic: major Piotr Szewczyk (1908-1988), Oświęcim 2000, Warszawa 2006 ​MON Departament Wychowania i Promocji Obronności, wydanie III uzupełnione Oświęcim -Tułowice 2016;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 100;

Spis dowódców ZWZ-AK Jana Rychtera w Muzeum AK w Krakowie;

Tochman K., Słownik biograficzny, Rzeszów 2002;

Tucholski J., Cichociemni, Warszawa, 1988, s. 422;

Tucholski J., Cichociemni i spadochroniarze 1941-1956, s. 80-82, 157-158, 160;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 192-193;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 60, 138, 362, 364, 367, 371, 376-377, 382-383;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 46, 53, 227;

Zmarli w Polsce, “Lwów i Kresy”, nr 3 (56), lipiec 1988, s. 75.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

W 07.1945 r. przebywał w Wielkiej Brytanii. 15.10.1945 r. powrócił do Warszawy.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?