Szast, Władysław

Władysław Szast

pseud. Kazimierz, Bóbr

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Przybylski, Władysław Raczyński
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1910-11-03
Miejsce urodzenia:Zacharowce
Data śmierci:1974-00-00
Miejsce śmierci:Gorzów Wielkopolski
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Władysław
Imię matki:Bronisława
Nazwisko panieńskie matki:Jakobowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data: 1934-01-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data: 1943-11-11
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1931 r. zdał maturę w Gimnazjum Krzemienieckim.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Odbył służbę wojskową w latach 1931-1932 w 1 Baterii Szkolnej Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim.

Przeniesiony do rezerwy w stopniu kaprala podchorążego z przydziałem do 30 Pułku Artylerii Lekkiej w Brześciu nad Bugiem.

Został zmobilizowany w sierpniu 1939 r. i wcielony do 13 Pułku Artylerii Lekkiej w Równem. W jego składzie wziął udział w wojnie obronnej. Ranny podczas walk i przewieziony do szpitala w Stanisławowie. Po ataku Sowietów udało mu się uciec i przedostać do Łucka.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Od 1932 r. do wybuchu wojny pracował jako urzędnik w Urzędzie Skarbowym w Krzemieńcu.

W czasie wojny:

Po kilku tygodniach pobytu w Rumunii w 1944 r. powrócił do Kołomyi i podjął tu pracę w wagonowni kolejowej.

Po wojnie:

Księgowy w przedsiębiorstwie “Las” w Gorzowie Wielkopolskim.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Zagrożony aresztowaniem przez Sowietów, w grudniu 1939 r. wyjechał z Łucka do Lwowa i w marcu 1940 r. wstąpił w szeregi ZWZ. Pod koniec 1941 r. został wezwany przez Szefa sztabu Komendy Okręgu, kpt. Rudolfa Majewskiego “Feliksa” do Stanisławowa. W lutym 1942 r. skierowano go do Kołomyi z zadaniem zorganizowania tam sieci konspiracyjnej ZWZ. Od 15 listopada 1942 r. do marca 1944 r. pełnił funkcję komendanta Inspektoratu Kołomyja AK – najlepiej zorganizowanego w Okręgu Stanisławów. Po wkroczeniu na ten teren Sowietów ewakuował się do Czerniowiec w Rumunii. Po powrocie dalej działał w AK.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1940-03-00 - 1945-00-00
Pełnione funkcje:

Komendant Inspektoratu Kołomyja AK.

Oddział względnie pion organizacyjny:Inspektorat Kołomyja
Okręg:Okręg Stanisławów
Przydział: Okręg ZWZ Stanisławów (1940-1941), Okręg AK Stanisławów
Inspektorat AK Kołomyja
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Działał w organizacji “NIE”. Kierował Inspektoratem Rejonowym Kołomyja AK-NIE. W październiku z powodu zagrożenia aresztowaniem przez Sowietów wyjechał do Polski i zamieszkał w Gorzowie Wielkopolskim.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Mazur G., Konspiracja w Stanisławowie, TP-II/1988;

Mazur G., Węgierski J., Słownik konspiracji Lwowskiej 1939-1944, Katowice 1997;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Prawdopodobnie do końca życia posługiwał się fałszywym nazwiskiem Władysław Raczyński.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?