Zaborowski, Józef

Józef Zaborowski

pseud. Boruta, Orwid, Raczko

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Nitecki
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1918-06-01
Miejsce urodzenia:Huta
Data śmierci:1999-00-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Wincenty
Imię matki:Józefa
Nazwisko panieńskie matki:Dziuk
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: sierżant podchorąży
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył szkołę powszechną w Ejszyszkach.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Jako ochotnik zgłosił się do służby wojskowej. W 1937 r. ukończył Szkołę Podoficerską dla Małoletnich, gdzie był dowódcą drużyny oraz zastępcą dowódcy plutonu. W 1939 r. kształcił się w Oficerskiej Szkole dla Podoficerów.

W czasie wojny:

Podczas wojny obronnej był dowódcą walk frontowych plutonu w II batalionie 41 pp pod Mławą oraz w Warszawie. Po kapitulacji stolicy internowany w obozach w Górze Kalwarii i Mińsku Mazowieckim. Zdołał uciec i do 1941 r. ukrywał się na Litwie.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W 12.1941 r. nawiązał kontakt z ZWZ. Otrzymał zadanie organizacji plutonu bojowego. W 03.1944 r. wraz z nim został włączony do V batalionu 77 pp AK. Uczestniczył w walkach w Bieniakowie i Ejszyszkach.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-12-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Wywiadowca, dowódca plutonu.

Oddział względnie pion organizacyjny:V/77 pp AK, 1 komp., 1 plut.
Okręg:Okręg Nowogródek
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Uniknął aresztowania w trakcie rozbrojenia i kontynuował pracę w konspiracji. Został dowódcą kompanii w Zgrupowaniu nr 67 “Mazepy”.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej

Medal Wojska

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Krajewski K., Jan Borysewicz “Krysia” “Mściciel” 1913-1945, Warszawa 2013, s. 63, 69, 191.

Spis dowódców ZWZ-AK Jana Rychtera w Muzeum AK w Krakowie.

“Wileńskie Rozmaitości”, 2003, nr 4-5 (78-79), s. 261.
Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej. Bydgoszcz 1995. T 3, s. 261.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?