Stankowski, Jan Karol

Jan Karol Stankowski

pseud. Jan

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1908-07-27
Miejsce urodzenia:Kraków
Data śmierci:1983-10-29
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Adolf
Imię matki:Karolina
Nazwisko panieńskie matki:Łytko
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: kapitan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył gimnazjum

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W 1928 r. ukończył Kurs Unitarny Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie a następnie Szkołę  Podchorążych Inżynierii w Warszawie

Od 15 października 1934 do 1936 służył w jednostkach łączności w Garnizonie w Wilnie później odkomenderowany do 1 DP  Legionów

W czasie wojny:

Bierze udział w kampanii wrześniowej w szeregach 1 DP  Legionów. Po rozbiciu jednostki dostaje się do niemieckiej niewoli skąd udaje mu się zbiec i w końcu października 1939 powraca do Wilna

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Po powrocie do kraju w 1955 pracuje w Zakładach Chemicznych w Oświęcimu

Od stycznia 1960 w Zjednoczonych Zespołach Gospodarczych w warszawie

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Włączył się działalność konspiracyjną w końcu 11.1939 r. w łączności.

Od 1944 r. Zastępca szefa łączności Okręgu Wileńskiego AK

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

łączność

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Okręgu
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

29 listopada 1944 aresztowany przez NKGB i wyrokiem Trybunału Wojennego skazany na 20 lat łagru w obwodzie irkuckim. Do Polski wraca jako nieuleczalny inwalida w styczniu 1955 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych

Medal Zwycięstwa i Wolności

Odznaka Grunwaldzka

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Malinowski K., Żołnierze łączności walczącej Warszawy, Warszawa 1983.

Potocki M., Między Dźwiną a Wilią. Wspomnienia dowódcy Wileńskiego Zgrupowania nr 2 AK, Warszawa-Kraków 2015, s. 33, 35-37, 39, 52, 155.

Spis dowódców ZWZ-AK Jana Rychtera w Muzeum AK w Krakowie.

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej. Bydgoszcz 1995. T 1, s. 294-295.

 

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Do Polski wraca jako nieuleczalny inwalida w styczniu 1955 r.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?