Tarnawski, Aleksander Jan Michał

Aleksander Jan Michał Tarnawski

pseud. Upłaz, Wierch

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1921-01-08
Miejsce urodzenia:Słocin
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Bereś
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data: 1944-03-01
Starszeństwo: ze starszeństwem
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: major
Data: 2018-12-19
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1938 r. ukończył Gimnazjum Państwowe w Chorzowie. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Lwowskiego, lecz wybuch wojny spowodował przerwę w nauce.

W czasie wojny:
Po wojnie:

W latach 1947-1949 studiował na Wydziale Chemii Politechniki Śląskiej.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Po wojnie obronnej 1939 r. przedostał się na Węgry. Następnie dotarł do Francji, po upadku tejże trafił do Wielkiej Brytanii. Tam został przeszkolony w dywersji. Do kraju zrzucony w nocy z 16/17.04.1944 r. w ramach operacji o kryptonimie „Weller 12”. Odkomenderowany do dalszej służby w Okręgu Nowogródek.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Tuż po wojnie w 1945 r. otrzymał pracę w Polskim Radiu w Warszawie. Następnie pracował jako: laborant w kopalni węgla kamiennego Walenty Wawel w Rudzie Śląskiej, starszy asystent w Katedrze Chemii Fizycznej na Politechnice Śląskiej, był adiunktem w Instytucie Metali Nieżelaznych, później jako starszy inżynier laboratoryjny w Instytucie Przemysłu Tworzyw i Farb w Gliwicach.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

22.06.1944 r. rozpoczął działalność w nowogródzkim okręgu. Przydzielono go do Obwodu Szczuczyn, gdzie służył w 3 kompanii, VII batalionu 77 pp AK. Działał w szeregach tego oddziału do 19.07.1944 r. Jednocześnie został dowódcą plutonu dyspozycyjnego w tejże kompanii, został również instruktorem dywersji i sabotażu w I Obwodzie Szczuczyn. Zajmował się organizowaniem i szkoleniem patroli dywersyjnych, prowadził działania dywersyjne na szlakach komunikacyjnych Inspektoratu, również produkował materiały wybuchowe. Od 07.1944 r. objął dowództwo nad specjalną kompanią szturmową w VII batalionie 77 pp AK.

Data zaprzysiężenia:1943-09-23
Czasookres:1943-09-23 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:Cichociemny, VII/77 pp AK
Okręg:Okręg Nowogródek
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

We Francji służył w 1 Dywizji Grenadierów oraz Szkole Podchorążych. W Wielkiej Brytanii wstąpił do Szkoły Podchorążych Broni Pancernej, następnie od 10.1941 r. do 22.05.1943 r. służył w 1 Pułku Pancernym 16 Brygady Pancernej oraz 1 Dywizji Pancernej.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych (czterokrotnie)
Srebrny Krzyż Zasługi

Medal „Pro Patria”

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego (2016 r.)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

Tarnawski A., Historia cichociemnego Aleksandra Tarnawskiego ps. „Upłaz” , Warszawa 2016.

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Tarnawski A., Historia cichociemnego Aleksandra Tarnawskiego ps. „Upłaz” , Warszawa 2016, s.;

Tochman K., Słownik biograficzny cichociemnych, Warszawa 2002, s.;

Tucholski J., Cichociemni, Warszawa 1985, s. 425;

Tucholski J., Cichociemni i spadochroniarze 1941-1956, Warszawa 2009, s. 147.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?