Konwicki, Tadeusz

Tadeusz Konwicki

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1926-06-22
Miejsce urodzenia:Nowa Wilejka
Data śmierci:2015-01-07
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku: Cmentarz Wojskowy na Powązkach, Warszawa
Rodzice
Imię ojca:Michał
Imię matki:Jadwiga
Nazwisko panieńskie matki:Kieżun
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1938 r. rozpoczął naukę w Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie. Uczęszczał tam do momentu likwidacji edukacji przez okupantów.

W czasie wojny:

Uczęszczał na tajne komplety. W 1944 r. zdał maturę.

Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Pracował dorywczo jako robotnik kolejowy i pomocnik elektryka w szpitalu w Nowej Wilejce.

Po wojnie:

Pisarz, scenarzysta, reżyser.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Służył w 8 Oszmiańskiej Brygadzie Armii Krajowej.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1944-00-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:Zgrupowanie nr 3, 8 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Do 1945 r. walczył w oddziale partyzanckim na terenie podwileńskich lasów.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brał udział w akcji “Burza”.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Medal “Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

szereg najważniejszych nagród z branż kinematografii i literatury

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

“Rojsty” – powieść T. Konwickiego przedstawiająca historię ostatniego oddziału partyzanckiego na Wileńszczyźnie. Została napisana w 1947 r., lecz po raz pierwszy wydano ją w 1956 r.

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:

Pozostawił po sobie pokaźną spuściznę w postaci dzieł literackich i kinematograficznych. Autor wielu powieści, m.in. “Sennik Współczesny”, “Mała Apokalipsa”. Wyreżyserował siedem filmów, np. “Ostatni dzień lata”, “Salto”, “Dolina Issy”, “Lawa”. Był również scenarzystą takich filmów, jak “Faraon”, “Matka Joanna od Aniołów”.

Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Czapliński P.Tadeusz Konwicki, Kraków 1994.

Perkowski P.Pół wieku z cenzurą: przypadek Tadeusza Konwickiego, [w:] „Pamiętnik Literacki”, 2006, nr 97 (2), s. 75-95.

“Wileńskie rozmaitości”, 1990, nr 1, s. 5.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?