Jeżewski, Jan

Jan Jeżewski

pseud. Kitlicz, Żegota

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1904-01-17
Miejsce urodzenia:Ryki
Data śmierci:1982-09-15
Miejsce śmierci:Łuków
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Leonard
Imię matki:Franciszka
Nazwisko panieńskie matki:Kepka
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: wachmistrz
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: starszy wachmistrz
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1923 r. ukończył Roczny Kurs Buchalteryjny

Składa egzamin maturalny w Gimnazjum dla dorosłych im ks Piotra Skargi w Wilnie

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

27 grudnia 1927 wstępuje do 3 Dywizjonu Żandarmerii w Grodnie a później zostaje przeniesiony  do Żandarmerii w Wilnie

W czasie wojny:

Bierze udział w kampanii wrześniowej w szeregach Plutonu Żandarmerii przy 3 Samodzielnej Brygadzie Kawalerii

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Po powrocie do Polskie pracuje w Łukowie  jako księgowy.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Włączył się w działalność konspiracyjną i został zaprzysiężony w 01.1940 r.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Po ucieczce w niemieckiej niewoli i wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Po przeniesieniu do Anglii ukończył Szkołę Podchorążych Piechoty i Kawalerii Zmotoryzowanej i został przydzielony do 16 Kompanii Zaopatrzenia i Transportu. 10.05.1947 wrócił do Polski.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W 02.1944 roku został aresztowany przez gestapo i wywieziony do Straflagru Temerville sur Valognes w Normandii, skąd uciekł i wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

 

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Jeżewski Jan, [w:] Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Wileński słownik biograficzny, t. 1, (red.) Dubowik H., Malinowski L.J., Bydgoszcz 2008, s. 181;

Morelewski J. F., Pokolenie akowskie, Bydgoszcz 1995, s. 258;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 2, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 141-142;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW1-03122.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?