Psykała, Mieczysław Henryk

Mieczysław Henryk Psykała

pseud. Ątróbka, Babinicz, Beczułka, Kalwadosik

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1913-01-19
Miejsce urodzenia:Częstochowa
Data śmierci:1984-02-23
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: plutonowy
Data: 1938-04-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: starszy sierżant
Data: 1944-04-17
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1929 roku ukończył gimnazjum w Ołtarzewie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Po skończeniu gimnazjum wstąpił do Wojska Polskiego, od 02.1931 r. służył w 29 Pułku Piechoty Strzelców Kaniowskich w Kaliszu. Następnie od 02.1931 r. uczęszczał do Centralnej Szkoły Podoficerskiej Korpusu Ochrony Pogranicza w Osowcu. We 09.1933 otrzymał przydział do batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza „Rokitno” w województwie wołyńskim. W 1937 r. uczestniczył w półrocznym kursie dla podoficerów nadterminowych przy Centralnej Szkole Podoficerskiej KOP.

W czasie wojny:

We 09.1939 r. służył w 2 pułku Korpusu Ochrony Pogranicza “Karpaty”. Po przekroczeniu granicy węgierskiej został internowany. Następnie przedostał się do Francji, a później służył w Wielkiej Brytanii.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

W latach 1955-1958 pracował jako lakiernik w Technicznej Obsłudze Samochodów w Częstochowie, a od 1961 do 1963 jako pracownik fizyczny w Hucie Bieruta w Częstochowie. Następnie do 1965 r. pracował jako wędliniarz w zakładzie mięsnym, aż otrzymał grupę inwalidzką.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Cichociemny. Skok do Polski odbył 17.04.1944 r.  Po przybyciu do Okręgu został przydzielony na stanowisko oficera do spraw zleceń szefa sztabu Okręgu i kierownika odbioru zrzutów. Służył jako kurier do Nowogródka, Wilna, Białegostoku i Warszawy. Brał udział w walkach z Niemcami, w tym 04.08.1944 r. pod Korycinem i 06.08.1944 r. pod Koniecznem.

Data zaprzysiężenia:1943-11-05
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Oficer do specjalnych zleceń szefa sztabu Okręgu i kierownik odbioru zrzutów.

Oddział względnie pion organizacyjny:Cichociemny
Okręg:Okręg Białystok
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Z Węgier uciekł przez Bałkany do Francji. Służył we Francji i uczestniczył w kampanii norweskiej oraz bitwie pod Narwikiem w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Podhalańskich. Natomiast w Wielkiej Brytanii służył w 1 Batalionie Strzelców Podhalańskich 3 Brygady Strzelców, później w 5 Brygadzie Kadrowej Strzelców, a następnie w 4 Brygadzie Kadrowej Strzelców. W 1941 r. został przydzielony do oddziału PSZ w obozie im. Kościuszki w Owen Sound w Kanadzie. Wrócił do WB i zgłosił się do służby w kraju.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Około 06.10.1944 r. został aresztowany przez NKWD. Więziony w łagrach w Kamionce (gdzie był jednym z przywódców strajku głodowego) i w Swierdłowsku. 14.11.1947 r. wrócił do Polski.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Od początku lat 50-tych był inwigilowany przez UB w Katowicach i Częstochowie. Dokumenty zostały zniszczone we 09.1989 r. przez Służbę Bezpieczeństwa.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Mieczysław Pyskała – Cichociemny, [online:] http://elitadywersji.org/mieczyslaw-psykala-cichociemny/ (dostęp 19.01.2022 r.);

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Tochman K.A., Słownik biograficzny cichociemnych, Rzeszów 2002;

Tochman K.A., Słownik biograficzny cichociemnych, t. 4, Rzeszów 2011, s. 181-183;

Tucholski J., Cichociemni. Warszawa 1984, s. 394;

Tucholski J., Cichociemni 1941-1945 – sylwetki spadochroniarzy. Warszawa, 1984, s. 202.

 

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?