Dukalska, Wanda

Wanda Dukalska

pseud. Czarna, Wandana

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1924-12-10
Miejsce urodzenia:Warszawa
Data śmierci:1992-12-10
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku: Warszwa, Cmantarz Powąskowski
Rodzice
Imię ojca:Antoni
Imię matki:Michalina
Nazwisko panieńskie matki:Odrowąz-Bębnowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Podjęła studia w Wileńskim Konserwatorium Muzycznym przerwane przez wojnę

W czasie wojny:

Kontynuowała naukę na tajnych Kompletach

Po wojnie:

Po repatriacji kształci się w  Wyższej Szkole Malarstwa w Lublinie a później na Wydziałe Sztuk Pięknych UMK w Toruniu i na ASP w Warszawie w klasie prof. Cybisa

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Była łączniczką Dzielnicy Śródmieście. W lipcu i sierpniu 1944 roku pełniła funkcję sanitariuszki w oddziale partyzanckim “Kmicica”. W trakcie operacji “Burza” pracowała w szpitalu partyzanckim w Kolonii Wileńskiej.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Sanitariuszka

Oddział względnie pion organizacyjny:OP "Kmicica"
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Bierze udział w operacji “Ostra Brama” jako sanitriuszka

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami – 14 lipca 1944

Złoty Krzyż Zasługi

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Dukalska Wanda, [w:] Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Wileński słownik biograficzny, t. 1,(red.) Dubowik H., Malinowski L.J., Bydgoszcz 2008, s. 101;

Oddział Partyzantów Polskich “Kmicica” nad Naroczą w 1943 r. we wspomnieniach żołnierzy i działaczy organizacji terenowej, (oprac.) Bednarczuk L., “Zeszyty Historyczne WiN-u”, 2004, r. XIII, nr 22, s. 87;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 1, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 258-259.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Zajmowała się malarstwem sztalugowym i innym, wystawiała swoje prace w kraju i za granicą.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?