Guzik, Tadeusz

Tadeusz Guzik

pseud. Uzda

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Wyrobek Józef, Giełżyński Tadeusz (po wojnie)
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Studiował prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Służył w 53 pp w Stryju.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Dowódca 1 plutonu 6 kompanii w 26 pp AK, z tzw. Zgrupowania Zachodniego Okręgu Lwowskiego. W 07.1944 r. jego pluton natknął się na kolumnę niemiecką, między nimi wywiązała się krótka wymiana strzałów. Brał również udział w przyjęciu zrzutów z angielskich samolotów.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca plutonu

Oddział względnie pion organizacyjny:26 pp AK, 6 komp., 1 plut.
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany 1944-08-18 po rozbrojeniu kompanii przez Armię Czerwoną w Rudniku nad Sanem. Został osadzony w obozie w Bakończycach i Riazaniu.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Obwód Mościska AK, [online:] http://www.pnikut.net/strony/historia/partyzantka.html (dostęp: 26.05.2022 r.);

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 126;

Polaczek J., Epilog “Burzy” we Lwowie, s.;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW3 4086.

Węgierski J., Armia Krajowa w Zagłębiu Naftowym i na Samborszczyźnie, Kraków 1993, s.

Węgierski J., Armia Krajowa na Zachód od Lwowa, Kraków 1993, s. 86;

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?