Gogoliński, Wiktor

Wiktor Gogoliński

pseud. Wiktor

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1901-08-01
Miejsce urodzenia:Zalesie, pow. dzisneński
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Wiktoria
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył Seminarium Duchowne w Lublinie

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Jako duszpasterz posługiwał w:  Dzięciole k. Nowogródka, Mołczadzi k. Baranowicz, Sielawiczach i Gródku k. Mołodeczna.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Posługiwał jako proboszcz w kilku parafiach

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Włączył się w działalność konspiracyjną jako kapelan 8, 9, 12, 13 Brygad Wileńskich AK. Na jego plebanii znajdował się miejscowy posterunek Komendy Obwodu Mołodeczno. Kapelan Inspektoratu F Oszmiańskiego i Zgrupowania nr 3 Okręgu Wilno. Honorowy Komendant 13 Mołodeczańskiej Brygady AK. Po 17 lipca 1944 wyjechał do Białegostoku.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Kapelan 8, 9, 12, 13 Brygad Wileńskich AK.

Oddział względnie pion organizacyjny:Kapelan
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Banasikowski E.,Na zew ziemi wileńskiej, Paryż 1988, s.;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 4, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 3;

Tomkiewicz M., Zbrodnia w Ponarach 1941-1944, Warszawa 2008, s.167;

Walczak A., 13. Brygada Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego, Bydgoszcz 2002, s. 24;

“Wileńskie Rozmaitości”, 1997, nr 3 (41), s.;

“Wileńskie Rozmaitości”, 2008, nr 1 (106), s. 143.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?