Brodzisz, Jan

Jan Brodzisz

pseud. Ścibor, Folks, Nowakowski, Nowicki, Radwan

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1898-12-18
Miejsce urodzenia:Kraków
Data śmierci:1967-12-31 [1975-00-00]
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Paweł
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Czerwińska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył gimnazjum, z zawodu był grafikiem.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W latach 1918-21 służył w VI batalionie wartowniczym Wojska Polskiego. Po demobilizacji zamieszkał we Lwowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Pracował jako rusznikarz. Po przeprowadzce do Lwowa rozpoczął pracę w Zakładzie “Helios” przy ul. Zimorowicza. W 1932 r. otworzył własny zakład reprograficzny.

W czasie wojny:

Zatrudniony w biurze architekta Alfreda Lukasa.

Po wojnie:

Pracował jako kierownik Pracowni Reprodukcji i jako grafik w Oddziale Regionalnym CUPP Ministerstwa Odbudowy we Wrocławiu.

Po zwolnieniu z więzienia i powrocie do Wrocławia pracował jako kierownik “Fotopan” PTTK. Do przejścia na emeryturę trzykrotnie zmieniał pracę.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

W czasie okupacji niemieckiej działał w NOW na terenie Lwowa.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Działał w konspiracji lwowskiej. Zajmował się wyrabianiem fałszywych pieczątek do dokumentów na potrzeby AK. Wykonał ponad 250 kompletów papierów polskich, niemieckich, rosyjskich, austriackich i węgierskich.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Szef wydziału legalizacji Obszaru i Okręgu Lwowskiego AK.

Oddział względnie pion organizacyjny:Wydział legalizacji Obszaru i Okręgu AK Lwów
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Wystawiał dokumenty dla struktur NSZ. W październiku 1944 r. został zaprzysiężony przez szefa sztabu mjr. Alfonsa Jabłońskiego ps. “Kmicic” do siatki Komendy Okręgu Lwów “NIE”. W kwietniu 1945 r. w miejsce Romana Siudaczyńskiego ps. “Agenor” został szefem Legalizacji Komendy Okręgu. Wykonywał dokumenty i pieczątki komisji przesiedleńczych, jednostek wojskowych (L)WP i Armii Czerwonej, resortów PKWN i ministerstw TRJN. W sumie pod okupacją sowiecką wystawił ponad 5 tys. różnego rodzaju papierów. Po wyjeździe ze Lwowa do Krakowa z pomocą Emilii Lewandowskiej ps. “Marysia” zorganizował nową komórkę legalizacyjną podporządkowaną Komendzie eksterytorialnego Okręgu Lwów AK-WiN.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:

W 1915 r. został wcielony do wojska austriackiego i walczył na Węgrzech.

Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Aresztowany 27 września 1947 r. razem ze współpracownikami konspiracji. Został skazany na 15 lat pozbawienia wolności i osadzony w więzieniu przy ul. Kleczkowskiej. We wrześniu i listopadzie 1949 r. prowadził głodówkę żądając widzenia z prokuratorem. 12 stycznia 1950 r. został przewieziony do Rawicza. Został zwolniony 20 lutego 1954 r. i powrócił do Wrocławia.

Był inwigilowany przez TW “San” pochodzącego ze Lwowa i pracującego z nim w Zakładach Elektronicznych do 1964 r.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych – czterokrotnie

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:

Współautor “Atlasu Ziem Odzyskanych”

Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Balbus T., “Ostatni kapitanowie”: epilog Komendy Obszaru Lwowskiego “Nie” ewakuowanej na ziemie zachodnie Polski, “Pamięć i Sprawiedliwość”, nr 1/2, 2002, s. 162;

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 464, 465;

“Orzeł Biały” 2001, r. XVII, nr 3 (231), s. 27;

“Orzeł Biały” 2011, r. XVII, nr 1 (229), s. 10-15;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 103.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?