Goc, Włodzimierz

Włodzimierz Goc

pseud. Marliński, Oskar, Reja

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1914-00-00
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:1985-12-07
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku: Cmentarz św. Rocha w Częstochowie
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: bosmanmat
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: plutonowy podchorąży
Data: 1944-05-03
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Drużynowy harcmistrz, działający przy 15 Żeglarskiej Drużynie Harcerskiej na Kulparkowie

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Włączony wraz ze swoją drużyną do ZWZ przez Zygmunta Langa, Inspektorat (Podokręg) Lwów-Miasto.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Kierownik sieci kontrwywiadu w Dziale II od 01.1943 r. do 31.07.1944 r., jednocześnie do 03.1943 r. szef kontrwywiadu Dzielnicy Północnej, od 03.1944 r. kierownik sieci kontrwywiadu Miasta w kontrwywiadzie Okręgu.

Oddział względnie pion organizacyjny:Dział II Komenda Miasta, 19 pp AK, 2 plut.
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Dowódca 2 plutonu 19 pp AK w walkach o wyzwolenie Lwowa.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007, s. 352;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 64, 98;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 258.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?