Garwol, Franciszek

Franciszek Garwol

pseud. Dziryt, Karaś, Tarnopolski

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:S. Tokarczyk, Franciszek Tokarczuk, Zygmunt Grzybowski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1904-08-06
Miejsce urodzenia:Przysietnica
Data śmierci:1982-03-21
Miejsce śmierci:Gliwice
Miejsce pochówku: Cmentarz Lipowy w Gliwicach
Rodzice
Imię ojca:Franciszek
Imię matki:Katarzyna
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapitan
Data: 1943-12-13
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: major
Data: 1946-04-01
Starszeństwo: 1945-12-15
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Zdał w 1927 r. maturę eksternistyczną w Tarnopolu.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Po zdaniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Szkoły Podchorążych, następnie po jej ukończeniu został oddelegowany do Bydgoszczy. Służył w 12 p. al. w dywizjonie detaszowanym do Tarnopola.

W czasie wojny:

W 1938 r. awansowany na porucznika został przeniesiony na dowódcę plutonu artylerii piechoty 52 pp. w Złoczowie i w tym Pułku walczył podczas Wojny Obronnej.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 15 kwietnia 1942 r. rozpoczął pracę jako Komendant Inspektoratu Brzeżany pod nazwiskiem Franciszek Tokarczuk. Od tamtego czasu rozpoczął organizować Obwody: Brzeżany, Podhajce i Buczacz. Prowadził także kurs w Szkole Podchorążych w Brzeżanach.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-04-00 - 1945-00-00
Pełnione funkcje:

Komendant Inspektoratu, dowódca zgrupowania oddziałów partyzanckich 51 i 52 pp 12 DP AK, komendant Podokręgu Tarnopol OK VI.

Oddział względnie pion organizacyjny:12 DP AK, 51 pp, 52 pp
Okręg:Okręg Tarnopol
Przydział: Okręg AK Tarnopol
Komenda Okręgu AK Tarnopol, Inspektorat AK Brzeżany
Sztab Inspektoratu AK Brzeżany
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Po rozbrojeniu w lipcu 1944 r. przebywał w Lwowie. W połowie lutego 1945 r. objął komendę w Dzielnicy Północnej organizacji “NIE”. Po zwolnieniu z aresztu zaczął działać w organizacji WiN eksterytorialnego Okręgu Lwów. Stacjonując w Gliwicach pełnił funkcję komendanta Dzielnicy Północ. Od 1953 r. ukrywał się pod nazwiskiem Zygmunt Grzybowski.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Powołany na dowódcę zgrupowania 12 DP AK 10 czerwca 1944 roku. Oddział w sile batalionu zgrupowany był w lasach Bernardyńskich koło Dunajowa, ochraniał miasto Brzeżany. Jego oddział złożył broń 31 lipca 1944 roku. Po tym czasie udał się do Lwowa.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Aresztowany w połowie lipca 1945 r. przez UB. Po 3 tygodniach został zwolniony, gdyż nie udało się go rozszyfrować, po tym czasie wyjechał na zachód.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

BJ, sekcja rękopisów, P. Woźniak, Z niw i ugorów mego życia, t. II, sygn. akc. 9/85, s. 184;

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, P. Woźniak, Armia Krajowa Okręg Tarnopolski, sygn. akc. 1320/5/5, s. 150, 173, 211;

CDCN, Papiery Jerzego Węgierskiego, Okręg Tarnopol AK, sygn. 1551(2), s. 5;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0106;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0457;

Jan Cisek, wspomnienia z działalności Armii Krajowej na terenie powiatu Brzeżany województwo tarnopolskie, maszynopis w zbiorach CDCN – BJ, sygn. 5/2, s. 9;

Mazur G., Okręg Tarnopol Armii Krajowej, [w:] Armia Krajowa. Rozwój organizacyjny, (red.) K. Komorowski, Warszawa 1996, s. 311, 312;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 107, 108, 113, 114;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 248;

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 200, 202, 249, 256, 258, 268, 269, 286;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 191, 192, 256.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?