Garwol, Franciszek

Franciszek Garwol

pseud. Dziryt, Karaś

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:S. Tokarczyk
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1904-00-00
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:1985-00-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapitan
Data: 1943-12-13
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Komendant Inspektoratu Brzeżany Okręgu Tarnopolskiego, a po reorganizacji w okresie od 30.06.1944 roku do rozbrojenia pełnił funkcję komendanta okręgu Tarnopol.

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Komendant Inspektoratu, dowódca zgrupowania oddziałów partyzanckich 51 i 52 pp 12 DP AK, komendant Podokręgu Tarnopol OK VI.

Oddział względnie pion organizacyjny:12 DP AK, 51 pp, 52 pp
Okręg:Okręg Tarnopol
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Powołany na dowódca zgrupowania 12 DP oddział partyzancki 51 i 52 pp AK 10 czerwca 1944 roku. Oddział w sile batalionu zgrupowany był w lasach Bernardyńskich koło Dunajowa, ochraniał miasto Brzeżany. Jego oddział złożył broń 31 lipca 1944 roku.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Jan Cisek, wspomnienia z działalności Armii Krajowej na terenie powiatu Brzeżany województwo tarnopolskie, (bdmw), maszynopis w zbiorach Archiwum Tarnopolskiego, Armia Krajowa Okręg Tarnopol sygn. 5-2, s. 9;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 107, 108, 113, 114;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 248;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 191, 192, 256.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?