Fryes, Alfred

Alfred Fryes

pseud. Bez

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: sierżant
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Przeprowadził udaną akcję uwolnienia więźniów w Lidzie, która miała miejsce z 17/18.01.1944 r.

19.11.1943 r. odparł atak pododdziału sowieckiej Brygady im. Lenińskiego Komsomołu. Następnie 28.05.1944 r. przeprowadził udaną akcję na posterunek niemiecki w Werenowie. Z kolei na początku czerwca tego samego roku wraz z 2 i 3 kompanią V/77 pp AK zdobył miasteczko Ejszyszki. Następnie 16.06.1944 r. uczestniczył w działaniach bojowych na strażnicę graniczną (pomiędzy Ostlandem i Bezrik Białystok) w Kaszetach koło Rudni.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca drużyny specjalnej w 4 kompanii oraz dowódca plutonu szturmowego.

Oddział względnie pion organizacyjny:II/77 pp AK, 4 komp.
Okręg:Okręg Nowogródek
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.40.11;

Krajewski K., Jan Borysewicz “Krysia” “Mściciel” 1913-1945, Warszawa 2013, s. 35, 49-52, 61, 63-65, 71, 80, 158, 189, 190;

Krajewski K., “Szlakiem Narbutta”, Organ Polskich Sił Zbrojnych Ziemi Lidzkiej, Warszawa 2015, s. 78;

“Orzeł Biały”, r. XXX, 2019, nr 1 (325), s. 7;

“Orzeł Biały”, r. XXX, 2019, nr 2 (326), s. 6;

“Orzeł Biały”, r. XXX, 2019, nr 3 (327), s. 8-9;

“Orzeł Biały”, r, XXX, 2019, nr 4 (328), s. 23;

“Orzeł Biały”, r. XXX, 2019, nr 5 (329), s. 15;

“Orzeł Biały”, r.XXXI, 2020, nr 1 (337), s. 6;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Syn Niemca i Polki.

Dezerter z Luftwaffe

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?