Taurogiński, Edward

Edward Taurogiński

pseud. Włodzimierz II

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1891-00-00
Miejsce urodzenia:Kuchczyce
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Bronisław
Imię matki:Kazimiera
Nazwisko panieńskie matki:Dołnat
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: porucznik
Data: 1919-06-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W latach 1908-1914 uczęszczał do szkoły rolniczej w Charkowie. Po I wojnie światowej studiował w Akademii Rolniczej w Puławach. Nie ukończył jednak tego etapu edukacji.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Od 01.11.1914 r. służył w 5 dywizjonie artylerii polowej 34 brygady armii rosyjskiej. W 11.1917 r. został zdemobilizowany. W 1923 r. został przydzielony do służby w 20 Pułku Artylerii Polowej, a w 1925 r. do 1 Pułku Piechoty Legionów.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Po 1917 r. pracował jako agronom w Bogoduchowce w guberni charkowskiej. Po powrocie do Polski w 06.1921 r. podjął pracę w charakterze agronoma i instruktora objazdowego w Związku Kółek Rolniczych Ziemi Wileńskiej.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Wydział II/A – wywiad

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-00-00 - 1942-08-00
Pełnione funkcje:

Szef wywiadu Okręgu Lwów od I półrocza 1942 r.

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Okręgu, Wydział II/A
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany w 1942 roku przez Gestapo za sprawy niezwiązane z organizacją. Został przewieziony do obozu w Majdanku.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 207-208;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 68, 76;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 253.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?