Bednarek, Jan

Jan Bednarek

pseud. Konwiński, Kowiński

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:1984-00-00
Miejsce śmierci:Gliwice lub Nysa
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: plutonowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Dowodzony przez niego pluton stacjonował w Inspektoracie Kowel. Ochraniał m.in.czeskie osiedle Kupiczów przed UPA w 11.1943 r.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca plutonu

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK, II/50 pp, 1 komp., 2 plut.
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Jego grupa współtworzyła batalion zbiorczy 27 WDP AK w rejonie lasu koło Bończy, który działał na Zamojszczyźnie, aż do rozbicia przez Sowietów w Szczebrzeszynie 29.07.1944 r.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum Akt Nowych, ŚZŻAK Okręg Wołyński sygn. 6.

Filar W., “Burza” na Wołyniu, Warszawa 2010, s. 279

Fijałka M., 27 Wołyńska Dywizja Armii Krajowej, Warszawa 1986, s. 2.

Karłowicz L., Jastrzębiacy. Historia oddziału i batalionu por. “Jastrzębia” z 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, Warszawa-Kraków 2013, s. 283.

Spis dowódców ZWZ-AK Jana Rychtera w Muzeum AK w Krakowie.

Żołnierze Wołynia, Warszawa 2002, s.225

 

 

Biuletyn Informacyjny 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej, nr 1 rok 1, Warszawa styczeń 1984.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?