Szczerski, Mieczysław Henryk

Mieczysław Henryk Szczerski

pseud. Szczerbiec, Żulik

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1912-12-19
Miejsce urodzenia:Zebrzydowicach pow. Cieszyn
Data śmierci:1975-08-17
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Paweł
Imię matki:Helena
Nazwisko panieńskie matki:Szatkowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: kapitan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1932 ukończył Gimnazjum klasyczne w Cieszynie.

Po 1939 rozpoczyna studia na Wydziale Lekarski USB w Wilnie

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Ukończył Szkołę Podchorążych Ostrów-Komorowo

W czasie wojny:
Po wojnie:

W łagrze sowieckim kończy kurs kadr medycznych w Centralnym Szpitalu Obozowym i otrzymuje prawo wykonywania  zawodu lekarza.

Po powrocie do Polski kończy studia  na Akademii Medycznej w Łodzi

Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Od 1050 r. do 1954 r. w trakcie obywania  kary w łagrze w Workucie pracując jako lekarz

Od 1959 pracuje jako lekarz pulmonolog w PKP

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Włącza się działalność konspiracyjną w 1941 r. skierowany do powiatu Szczuczyn Nowogródzki i zostaje komendantem szkieletowej Kompanii Konspiracyjnej w rejonie gminy Żołudek kr. Trawnik. Komendant Obwodu Nowogródek od wiosny 1943 r.

W lutym 1944 powołany do sztabu 77 pp AK pózniej zostaje dowódcą IV Batalionu

Po rozwiązaniu oddziału aresztowany przez NKWD

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Nowogródek
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Krzyż Wlecznych – Londyn

Medal Wojska Polskiego – Londyn

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Po rozwiązaniu IV bat. 77 pp AK aresztowany przez NKWD i wywieziony do Kaługi. Rozpoznany zostaje przewieziony do więzienia na Butyrkach w Moskwie. Po dwuletnim śledztwie skazany na 10 lat łagru do Wiatłagru oł. Kirów;

Od 1950 r. odbywa karę w łagrze w Workucie pracując jako lekarz;

Wychodzi na wolność 10 listopada 1954 i wraca do Polski.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 1, Bydgoszcz 1995,  s. 144-145;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sgn. KW2-3765;

Wawrzyniak E., Ze wspomnień żołnierzy AK Okręgu Nowogródek, Warszawa 1988, s. 111;

Zagacki D., Walki VIII Batalionu AK na Nowogródczyźnie, “Echa Polesia”, nr 4 (60), 2018, s. 32.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?