Paszkowski, Adam

Adam Paszkowski

pseud. Zadora

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1891-00-00
Miejsce urodzenia:Dobczyce
Data śmierci:1941-06-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Ludwik
Imię matki:Karolina
Nazwisko panieńskie matki:Papée
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podpułkownik
Data: 1936-01-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczył się w gimnazjum św. Anny w Krakowie. Następnie uczęszczał do gimnazjum w Sanoku. Później znów kształcił się w Krakowie, gdzie w 1909 r. zdał maturę. W latach 1910-1911 studiował w Akademii Handlowej w Antwerpii.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Od 01 listopada 1918 r. służył w Wojsku Polskim.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od czerwca 1940 r. pełnił funkcję komendanta ZWZ-2 we Lwowie, po zaginionym majorze Dobrowolskim.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Komendant

Oddział względnie pion organizacyjny:ZWZ-2
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Od 09 sierpnia 1914 r. był żołnierzem Legionów – najpierw w Batalionie Uzupełnień I Brygady, potem w 3 pp Legionów, a następnie w 1 Pułku Artylerii Legionów. Do końca czerwca 1915 r. należał do oddziału konnych zwiadowców przy sztabie 2 Brygady. Następnie, do końca września 1915 r., był instruktorem w kadrze 1 Pułku Artylerii w Jeżowie. Służył również w pułku artylerii Polskiego Korpusu Posiłkowego.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowano go w kwietniu 1941 roku przez NKWD. Istnieją dwie wersje dotyczące jego śmierci. Został rozstrzelany 23.06.1941 r. w więzieniu na Zamarstynowie, albo wypuszczono go końcem czerwca, lecz zmarł po kilku dniach.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Niepodległości (1931 r.)

Krzyż Walecznych (czterokrotnie)

Złoty Krzyż Zasługi

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa. 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007, s. 173;

Paszkowski Adam (1891-1941) [w:] Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska  1939-1944. Słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 146-147;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 31.

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach  MAK;

Węgierski J., Obsada osobowa lwowskiego obszaru SZP-ZWZ-AK-NIE w latach 1939-1945, Kraków 2000, s. 22;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 22.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?