Drzepecki, Bronisław

Bronisław Drzepecki

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1906-03-13
Miejsce urodzenia:Felsztyn
Data śmierci:1973-09-09
Miejsce śmierci:Szarogród
Miejsce pochówku: Szarogród
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczał do gimnazjum w Płoskirowie. W 1922 roku wstąpił do niższego seminarium duchownego w Buczaczu, następnie dostał się do wyższego seminarium w Łucku. 7.09.1930 przyjął święcenia kapłańskie we Włodzimierzu Wołyńskim. W 1933 roku podjął studia teologiczne na Uniwersytecie Angelicum w Rzymie. W 1937 roku otrzymał tytuł doktora teologii.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Po zakończeniu studiów w Rzymie wrócił do Łucka, gdzie został profesorem i wicerektorem seminarium duchownego.

W czasie wojny:

Po zajęciu Wołynia przez Armię Czerwoną został skierowany do parafii w Hucie Stepańskiej, gdzie pełnił posługę proboszcza. Następnie był proboszczem w Kowlu, a od 1944 roku w parafii w Żytomierzu.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Współorganizator samoobrony i uzbrojenia Huty Stepańskiej.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Wołyń
Przydział: Okręg AK Wołyń (1942-1944)
Inspektorat Rejonowy AK Równe „Browar”
Obwód AK Kostopol „Bór”
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

10.01.1945 roku został aresztowany przez NKWD, skazany na 10 lat łagrów. Trafił do Workuty, gdzie pracował w kopalni węgla. W 1954 roku opuścił barak więzienny, ale został zmuszony do osiedlenia się w Workucie. Później władze zesłały go do Kazachstanu. W 1959 roku znów aresztowany z powodu kontynuowania działalności duszpasterskiej i skazany na kolejne 10 lat pracy w obozie. Trafił do Irkucka, gdzie pracował przy wyrębie lasu. Na wolność wyszedł w 1964 roku. W 1966 roku wrócił na Podole.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Dudek T., Przebraże 1943, Warszawa 2019, s. 124, 127, 133;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 233.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?