Domurat, Franciszek

Franciszek Domurat

pseud. Jan, Sławiński, Mietek

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Jerzy Lipski, Jerzy Lipniewicz, Józef Sokołowski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1896-04-06
Miejsce urodzenia:Wizna
Data śmierci:1952-00-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Anna
Nazwisko panieńskie matki:Powichrowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: major
Data: 1938-03-19
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podpułkownik
Data: 1943-11-11
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W latach 1910-1914 uczył się w Seminarium Nauczycielskim w Ursynowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Od 1 maja 1920 roku służył w Wojsku Polskim:

  • od 1 maja 1920: referent w służbie łączności Dowództwa Okręgu Generalnego Pomorze,
  • od 10 sierpnia 1923: dowódca lokalnego (samodzielnego) plutonu telegraficznego w Toruniu,
  • od 1 lipca 1924: 1 pułk łączności,
  • od 30 sierpnia 1927 do 20 lutego 1928: referent w Szefostwie Łączności Dowództwa Okręgu Korpusu nr VIII, a następnie w Departamencie Inżynierii Ministerstwa Spraw Wojskowych,
  • od 1 listopada 1928: referent w Wojskowych Zakładach Zaopatrzenia Inżynierii,
  • od 20 lutego 1934: dowódca kompanii szkolnej w Centrum Wyszkolenia Łączności; Kierownictwo Zaopatrzenia Technicznego
  • czerwiec 1934: dowódca kompanii szkolnej w 1 batalionie telegraficznym w Zegrzu,
  • od 23 kwietnia 1935: referent łączności w Biurze Personalnym Ministerstwa Spraw Wojskowych,
  • od 15 kwietnia 1937: szef łączności w Brygadzie KOP “Grodno” (do sierpnia 1938),
  • od września 1938: zarządca Głównej Składnicy Wojsk Łączności.
W czasie wojny:

W czasie kampanii wrześniowej nadal pełnił funkcję zarządcy Głównej Składnicy Wojsk Łączności.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Pracował jako nauczyciel w szkole powszechnej w Wiznie, a następnie w Zawadach.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował jako nauczyciel w Hutkach w powiecie Częstochowa.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Od 03.1940 roku do końca kwietnia 1942 roku przypuszczalnie był szefem łączności w Komendzie Głównej Narodowej Organizacji Wojskowej. Według innych źródeł od 15.01.1940 roku należał do ZWZ w Warszawie.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Jako szef łączności operacyjnej w Komendzie Obszaru Lwów doprowadził do nawiązania jednostronnej łączności radiowej między Lwowem a Komendą Główną Armii Krajowej.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-05-01-1943-06-4/5
Pełnione funkcje:

Szef łączności Obszaru Lwowskiego (od 05.1942 r.)

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Obszaru nr 3
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brał udział w Powstaniu Warszawskim.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Jego żona Józefa z domu Butkiewicz (ps. “Irena”) była łączniczką w szefostwie łączności Dowództwa Lotnictwa KG AK w Warszawie. Jego syn Janusz Edmund (ur. 1922) był żołnierzem Armii Krajowej o pseudonimie “Fred”. Brał udział w Powstaniu Warszawskim jako saper. Zmarł 29 września 1944 w wyniku rany odniesionej 18 września.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

1.11.1917 roku wstąpił do I Korpusu gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego. Po jego rozwiązaniu powrócił do Łomży, gdzie wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej.

Niepolskich:

W 08.1914 roku został powołany do armii rosyjskiej. Początkowo służył w 1 zapasowym batalionie telegraficznym w Moskwie. Od maja do 10. 1916 roku kształcił się w Aleksandryjskiej Szkole Wojskowej w Moskwie. Po ukończeniu szkoły do 02.1917 roku należał do 168 zapasowego batalionu piechoty, a następnie do 11.1917 roku był oficerem kompanii 71 lub 74 pułku piechoty.

Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Został aresztowany w lipcu 1943 roku. Następnie wysłano go do obozu koncentracyjnego. Udało mu się jednak uciec z transportu. Po upadku Powstania Warszawskiego, w którym wziął udział, został wysłany do oflagu II C Woldenberg. Przebywał tam do 30.01.1945 roku.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Srebrny Krzyż Zasługi (1936), Krzyż Walecznych (1944)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0225;

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 0402D;

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007, s. 278, 347, 378;

Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 59-60;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 66, 85, 90;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 27, 44, 249.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

W październiku 1945 r. uległ bardzo ciężkiemu wypadkowi w Warszawie, w wyniku którego stracił mowę oraz zaczął cierpieć na częściowy paraliż.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?