Skrzecz, Stanisław

Stanisław Skrzecz

pseud. Poleski

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1903-00-00
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:1986-00-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: kapitan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: major
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1924 r. zdał maturę w Gimnazjum im. Piotra Skargi w Pułtusku.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Kształcił się w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii w Ostrowi-Komorowo i w Oficerskiej Szkole Artylerii w Toruniu (w latach 1925-1927). Służył w 1 Pułku Artylerii Polowej Legionów oraz 1 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów w Wilnie (w latach 1927-1934). W latach 1934-1939 służył w Korpusie Ochrony Pogranicza.

W czasie wojny:

Brał udział w kampanii wrześniowej oraz służył 5 Pułku Piechoty Legionów. Uniknął niewoli.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował między innymi w Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (1949-1952) i w Geoprojekcie (1952-1075).

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Inspektorat B

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1940-00-00
Pełnione funkcje:

Oficer organizacyjny w Komendzie Garnizonowej miasta Wilna. W 1942 r. został szefem sztabu.

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Okręgu
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brał udział w operacji “Ostra Brama”

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W latach 1945-1948 był w obozie w Workucie.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.32.02;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.32.03;

Niwiński P., Okręg Wileński AK w latach 1944-1948, Kraków-Warszawa, s. 509;

Skrzecz Stanisław [w:] Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Wileński Słownik Biograficzny, tom 1, red. Henryk Dubowik, Leszek Jan Malinowski, Bydgoszcz 2008, s. 485.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?