Sikorski, Andrzej

Andrzej Sikorski

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1924-03-24
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:1944-07-29 [1944-07-30]
Miejsce śmierci:Kołdyczewo
Miejsce pochówku: Cm. Baranowicze
Rodzice
Imię ojca:Wiktor
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Płocharska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczył się w Państwowym Gimnazjum w Baranowiczach.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Włącza się w działalność konspiracyjną zaprzysiężony w AK 1943 r. otrzymuje przydział do Obwodu “Puszcza”

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-00-00 - 1944-07-29 [944-07-30]
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Nowogródek
Przydział: Okręg Nowogródek AK (1942-1944)
Inspektorat Rejonowy Południowy
Obwód Baranowicze Armii Krajowej
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Został zamordowany przez Niemców w obozie śmierci w Kołdyczewie 29 [30] lipca 1944 roku.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Krajewski K., Na ziemi nowogródzkiej: “NÓW”-Nowogródzki Okręg Armii Krajowej, Warszawa 1997, s.725;

Sikorski Andrzej [w:] Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Wileński Słownik Biograficzny, tom 1, red. Henryk Dubowik, Leszek Jan Malinowski, Bydgoszcz 2008, s. 479.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?