Sadkowska , Danuta

Danuta Sadkowska

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1917-11-19
Miejsce urodzenia:Moskwa
Data śmierci:2005-05-11
Miejsce śmierci:Kraków
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Stanisław
Imię matki:Zofia
Nazwisko panieńskie matki:Erdman
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończyła medycynę na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie.

W czasie wojny:

Dyplom lekarza otrzymała w Kownie w 1943 r.

Po wojnie:

Obroniła doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1950 r.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracowała jako lekarz w Szpitalu Kolejowym, Przychodni Kolejowej , Miejskiej Przychodni Diabetologicznej oraz Spółdzielni Lekarskiej w Krakowie.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

W 1991 r. była współzałożycielem i długoletnim wiceprezesem krakowskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Była sanitariuszką w wileńskiej AK.

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

W czasie operacji “Ostra Brama” była organizatorką punktów sanitarnych Armii Krajowej.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Sadkowska Danuta [w:] Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Wileński Słownik Biograficzny, tom 1, red. Henryk Dubowik, Leszek Jan Malinowski, Bydgoszcz 2008, s. 457;

“Wileńskie Rozmaitości”, 2007, nr 2 (101), s. 108; 2006, nr 6 (93), s. 7.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?