Dobrski, Stanisław, Józef, Gabriel

Stanisław, Józef, Gabriel Dobrski

pseud. Majser, Żuk

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1898-03-18
Miejsce urodzenia:Chmielnik k/Lublina
Data śmierci:1955-01-05
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku: Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
Rodzice
Imię ojca:Józef
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: kapitan
Data: 1935-01-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podpułkownik
Data: 1942-03-19
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Od wiosny 1917 roku służył w Polskiej Sile Zbrojnej (Polnische Wehrmacht), wojskach podległych władzom niemieckim, tworzonych w byłym zaborze rosyjskim (Królestwie Polskim) pod patronatem Tymczasowej Rady Stanu. W 11.1918 roku Polska Siła Zbrojna wcielona została do Wojska Polskiego. W szeregach 1 PP Leg. uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Po wojnie ukończył podchorążówkę w Warszawie. W latach następnych oficer 1 PP Leg. w Wilnie.
W czasie kampanii wrześniowej 1939 roku był kwatermistrzem 1 PP Leg., brał udział w walkach na całym szlaku bojowym pułku. Po zakończeniu działań wojennych przebywał na terenie Warszawy.

W czasie wojny:

Od jesieni 1939 roku, czynny w konspiracji SZP/ZWZ/AK, początkowo był skierowany jako oficer organizacyjny obwodu Warszawa Wola, od 1940 do 05.1941 roku, pełnił funkcję komendanta Obwodu Warszawa Wola ZWZ. W 05.1941 roku został aresztowany przez Gestapo i osadzony w więzieniu Sipo/SD na Szucha potem na “Pawiaku”. W dniu 03.03.1942 roku, wspólnie z por./kpt. A. Filipowiczem ? Czajką? i innymi więźniami, przy pomocy więziennego strażnika dokonał udanej ucieczki z “Pawiaka”. Po nawiązaniu kontaktów organizacyjnych z KG AK został skierowany do pracy konspiracyjnej na terenie Okręgu AK Polesie

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Oficer organizacyjny Obwodu Warszawa-Wola SZP/ZWZ, Okręgu Warszawa-miasto
Komendant Obwodu Warszawa-Wola ZWZ
zastępca Komendanta Okręgu Polesie AK
Komendant Okręgu Polesie AK

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Aresztowany w 1950 roku przez funkcjonariuszy MBP Warszawa. W 1952 roku ze względu na zły stan zdrowia został zwolniony bez rozprawy z więzienia.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej
Ikonografia
Ewentualne uwagi

Zmarł ciężko chory w warszawskim szpitalu, został pochowany na stołecznych Wojskowych Powązkach.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?