Kunicki, Aleksander

Aleksander Kunicki

pseud. Francuz, Rayski

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Marian Słodzik
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1898-02-26
Miejsce urodzenia:Demnia Wyżna pow. Stryj
Data śmierci:1986-06-06
Miejsce śmierci:Kozy
Miejsce pochówku: cmentarz parafialny w Kozach
Rodzice
Imię ojca:Ferdynand
Imię matki:Paulina
Nazwisko panieńskie matki:Dracz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: starszy sierżant
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Od 1918 roku żołnierz 3 pułku strzelców podhalańskich, uczestnik III Powstania Śląskiego. Od 1933 kierownik ekspozytury Samodzielnego Referatu Informacyjnego DOK V w Bielsku a po jej likwidacji w 1938 roku kierownik analogicznej placówki w Cieszynie. Jako kierownik tamtejszej ekspozytury do wybuchu wojny koordynował działania mające na celu zwalczanie szpiegostwa i dywersji na tym terenie.

W czasie wojny:

W latach 1939-1940 służył w strukturach Komendy Głównej ZWZ kierowanej przez generała Kazimierza Sosnkowskiego.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Żołnierz zawodowy WP.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

szef  Oddziału II  wywiad i kontrwywiad

Oddział względnie pion organizacyjny:Oddział II Komendy Okręgu
Okręg:Okręg Polesie
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:

Po opuszczeniu Polesia był szefem kontrwywiadu w batalionie Parasol.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Żołnierz Armii Hallera.

Niepolskich:

Po wybuchu I wojny światowej został zmobilizowany do Armii Austro – Wegierskiej w składzie której walczył na froncie włoskim

Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Aresztowany w 1945 roku przez UB i skazany na karę śmierci pod sfingowanym zarzutem współpracy z Niemcami. Po interwencji pułkownika Jana Mazurkiewicza u Bolesława Bieruta został uniewinniony i zwolniony z więzienia jednak aż do śmierci był inwigilowany przez bezpiekę.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Za soją działalność został odznaczony: Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari  V klasy, Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi, Śląski Krzyż Powstańczym.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

Odessa inspiracją Polaków

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Kunicki A., Cichy Front : wspomnienia szefa komórki wywiadu w oddziale “Osa” – “Kosa 30”  KG Kedywu AK i kompanii Agat (późniejszy Parasol, wyd. II Warszawa – Kraków 2015;

Wiąk W.J. Struktura Armii Krajowej. Warszawa 2003, s. 334;

https://www.ogrodywspomnien.pl/index/showd/49263 (dostęp 28.,07.2022).

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?