Kaucki, Maksymilian

Maksymilian Kaucki

pseud. Antek, Antek P., Antoni, Czesław, Turski

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1895-00-00
Miejsce urodzenia:Lwów
Data śmierci:1989-04-00
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Karol
Imię matki:Zofia
Nazwisko panieńskie matki:Turska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył szkołę handlową we Lwowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Pracował w księgarni we Lwowie. Następnie, po kilkuletnim pobycie w sanatorium w Zakopanem z powodu gruźlicy, podjął pracę w Zarządzie Miejskim w Nowym Targu.

W czasie wojny:

Do 1941 r. pracował w Zarządzie Miejskim w Nowym Targu.

Po wojnie:

Pracował w administracji państwowej w Warszawie. Po opuszczeniu więzienia w 1956 r. podjął pracę w Wydziale Zdrowia Rady Narodowej Warszawa Praga-Południe.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Należał do Drużyn Strzeleckich we Lwowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Przed utworzeniem SZP działał w Organizacji Orła Białego (OOB) na terenie Nowego Targu.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-06-15 - 1944-07-31
Pełnione funkcje:

Szef pododcinka przerzutów amunicji, szef oddziału ewakuacji materiałowych zrzutów. Oficer sztabu Obszaru Lwów do spraw obioru zrzutów lotniczych.

Oddział względnie pion organizacyjny:Referat przerzutów powietrznych
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:

W okresie 1940-1941 był kierownikiem podhalańskiego odcinka przerzutów granicznych ZWZ. Z powodu inwigilowania przez Gestapo, został przeniesiony do Warszawy na stanowisko szefa oddziału ewakuacji materiałowej zrzutów “Ewa-mat” w Wydziale Zrzutów Komendy Głównej AK.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1940-00-00 - 1943-00-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

10.05.1947 r. został aresztowany jako członek grupy Witolda Pileckiego. Skazano go na karę dwunastu lat więzienia. Po dziewięciu latach odbywania kary opuścił więzienie we Wronkach (05.1956 roku).

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Order Krzyża Wojennego Virtuti Militari V klasy (1944),

Srebrny i Złoty Krzyże Zasługi z Mieczami (1944; 1945),

Krzyż Walecznych (1943).

 

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 0248, 0248D, 0249;

Kaucki Maksymilian (1895-1989), [w:] Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 88-89;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 55, 60, 163;

Węgierski J., Armia Krajowa na Zachód od Lwowa, Kraków 1993, s. 78;

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 173, 174;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 43, 69, 89, 90, 247.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?