Karowowski, Franciszek

Franciszek Karowowski

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Burza
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1895-10-10
Miejsce urodzenia:Mroczki
Data śmierci:2005-04-12
Miejsce śmierci:Kętrzyn
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W 08.1914 r. zgłosił się ochotniczo do Legionów, służył w 5 pp Legionów. Po ukończeniu szkoły wojskowej w 1915 został awansowany na kaprala. Należał do Polskiej Organizacji Wojskowej. Po odzyskaniu niepodległości przeniesiono go do 10 pułku Ułanów Litewskich w Białymstoku. W 1919 awansowany na plutonowego. Walczył na froncie wojny z Rosją. Przeniesiony został do rezerwy w 1923.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Rolnik we własnym gospodarstwie rolnym.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Jeden z organizatorów konspiracji wojskowej. Od 06.1940 r. dowódca oddziału partyzanckiego Kedywu.

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Białystok
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Od 1943 r.służył w 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, a następnie w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej im. Bohaterów Westerplatte. Przeszedł szlak bojowy armii Berlinga od Lenino do Berlina, m.in. w I 1945 brał udział w wyzwalaniu Warszawy. Po wojnie uczestniczył w odbudowie stolicy. Został zdemobilizowany w 1946 i otrzymał gospodarstwo rolne w Nakomiadach pod Kętrzynem, gdzie spędził resztę życia.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W 02.1940 r. wraz z rodziną został wywieziony do Kazachstanu, gdzie stracił osoby z najbliższej rodziny, zmarły m.in. jego matka i żona.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyż Walecznych,

Krzyż za Udział w wojnie 1918 – 1921,

Medal Zwycięstwa i Wolności,

Medal za Warszawę,

Medal za Odrę, Nysę i Bałtyk,

Krzyż Bitwy pod Lenino.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK.

 

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?