Stopa, Franciszek Ryszard

Franciszek Ryszard Stopa

pseud. Andrzej, Maciej, Mateusz, Stopa

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Marek Karski (po 1945 r.)
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1900-12-10
Miejsce urodzenia:Włodawa
Data śmierci:1985-03-14
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Panteleon
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapitan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył Seminarium Nauczycielskie

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej z 1919-1920 r.

W 1933 r. zmobilizowany do 9 Dywizjonu Taborów

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Pracował jako nauczyciel szkół powszechnych we Włodawie, później jako nauczyciel gimnazjalny. W latach 30-tych pracował jako nauczyciel gimnazjum w Skierniewicach.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Praca jako nauczyciel

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Po rozpoczęciu okupacji niemieckiej brał udział w konspiracji, należał do SZP.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 12.1941 r. do 1.05.1942 r. pełnił funkcję Komendanta Okręgu Nowogródek. Po reorganizacji struktur Okręgu został Komendantem Inspektoratu “Południe” AK – od 1.05.1942 r. do 1.12.1943 r. Tego dnia odwołany z funkcji, według niepotwierdzonych informacji działał dalej w konspiracji AK na terenie Okręgu Kraków.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-11-00 -
Pełnione funkcje:

Komendant Okręgu.

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Okręgu
Okręg:Okręg Nowogródek
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Spis dowódców ZWZ-AK Jana Rychtera Muzeum AK w Krakowie.

Wawrzyniak E., Na rubieży Okręgu AK Łódź: zarys dziejów Inspektoratu Rejonowego i Podokręgu AK Piotrków Trybunalski, Warszawa 1988.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?