Jędrzejewski, Zygmunt

Zygmunt Jędrzejewski

pseud. Jędras

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1917-11-29
Miejsce urodzenia:Smoleńsk
Data śmierci:2000-10-09
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Eugenia
Nazwisko panieńskie matki:Śmigielska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Absolwent Technicznej Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Warszawie. Awansowany do stopnia podporucznika 3 września 1939 roku.

W czasie wojny:

Podczas kampanii wrześniowej  służył  w Bazie Lotniczej nr 1 oraz w sztabie Dywizji Kawalerii “Zaza”, uczestnik bitwy pod Kockiem. W lipcu 1940 roku zwolniony z niewoli.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W 1941 należał do organizacji sabotażowo-dywersyjnej “Wachlarz”, przydzielony do III Odcinka Brześć – Homel.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:Od 1940-08-00
Pełnione funkcje:

Dowódca drużyny/plutonu

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Polesie, Wachlarz
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:

Od 1943 po rozwiązaniu “Wachlarza”, został wcielony do Centrali Zaopatrzenia Terenu Komendy Głównej AK. W 07.1944 skierowano go do nowo powstałego batalionu “Czata 49”.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:Centrala Zaopatrzenia Terenu
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Order Krzyża Wojennego Virtuti Militari V Klasy.
Krzyż Walecznych.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

Jedrzejowski Z., Od września do września, Warszawa 2015.

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Jedrzejowski Z., Od września do września, Warszawa 2015;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?