Małecki, Zdzisław

Zdzisław Małecki

pseud. Mewil, Wimel

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1904-00-00
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: rotmistrz
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Zgłosił się w 1920 r. na ochotnika do 14 p. ., po tygodniu został przeniesiony do 20 p. . Uczęszczał do podchorążówki w Grudziądzu.

W czasie wojny:

Podczas Wojny Obronnej służył w 22 Pułku Ułanów.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Był nauczycielem szermierki.

W czasie wojny:

W latach 1941 – 1943 przeniósł się pod Jarosław i tam pracował w jednej z firm przy produkcji beczek. W tych beczkach ekspediował broń przeznaczoną do działań AK we Lwowie.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Podczas pobytu w Baworowie zorganizował placówkę samoobrony AK. Po czasie został wydany Gestapo przez właściciela majątku w Baworowie. Został aresztowany, lecz w trakcie transportu do Tarnopola zdołał zbiec. Ukrył się w Złoczowie i zaangażował się w działalność tamtejszej AK. Podczas pobytu w Złoczowie opracowywał okresowe meldunki sytuacyjne.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Tarnopol, Okręg Lwów
Przydział: Samodzielne placówki samoobrony (AK), Okręg AK Tarnopol
Inspektorat AK Złoczów
Sztab Inspektoratu AK Złoczów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:

Był członkiem ZWZ – 2. Działał w Jarosławiu, lecz zagrożony aresztowaniem przeniósł się do Baworowa.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Podczas Wojny Obronnej dostał się do niewoli sowieckiej, z której po kilku dniach uciekł.

Aresztowany przez kontrwywiad, osadzony w więzieniu w Bakończycach (przedmieścia Przemyśla), a następnie w Riazaniu.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

CDCN, Papiery Jerzego Węgierskiego, Okręg Tarnopol AK, sygn. 1551(2), s. 12, 13;

Polaczek J., Epilog “Burzy”;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 168.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?