Szymanowski, Henryk

Henryk Szymanowski

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1925-09-08
Miejsce urodzenia:Niemenczyn
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Feliks
Imię matki:Kazimiera
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Zawodowe gastronomiczne.

W czasie wojny:
Po wojnie:

W 1947 roku wyjechał do Opola, gdzie ukończył szkołę gastronomiczną.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

W maju 1943 r. wstąpił do konspiracji. Przysięgę złożył 3 maja 1943 r. Dostał przydział do  placówki Zatoka. Bezpośrednim dowódcą był sierżant Wojska Polskiego Piotr Czepułkowski. W konspiracji pozostał do 17 lipca 1944 r.

Po wojnie:

26 kwietnia 1946 r. wstąpił do Wojska Ochrony Pogranicza. Przydzielony został 4 oddziału, pełniąc funkcję jako strzelec-szofer do 18 stycznia 1946 r.

Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Od czerwca do lipca 1941 r. pracował przy budowie kolei.

Po wojnie:

Pracował w B.O.P do marca 1946 r. Następnie w Opolu pracował jako kelner.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W maju 1943 r. wstąpił do konspiracji. Przysięgę złożył 3 maja 1943 r. Dostał przydział do  placówki Zatoka. Bezpośrednim dowódcą był sierżant Wojska Polskiego Piotr Czepułkowski. W konspiracji pozostał do 17 lipca 1944 r.

Data zaprzysiężenia:1943-05-03
Czasookres:1943-05-03-1944-07-17
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:Okręg Wilno
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

ŚZŻAK Okręg Dolnośląski, teczka osobowa Henryka Szymanowskiego.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?