Szeląg, Jerzy

Jerzy Szeląg

pseud. Żbik

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1915-04-21
Miejsce urodzenia:Brześć
Data śmierci:1995-00-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Andrzej
Imię matki:Zofia
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył 7 klas szkoły podstawowej oraz III i IV klasę szkoły gimnazjalnej w Brześciu. Następnie ukończył kurs na młodszego elektronika w Marynarce Wojennej w Gdyni przy Dywizjonie Łodzi Podwodnych na O.R.P “Żbik”

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

2 lutego 1942 r. wstąpił do oddziału partyzanckiego pod dowództwo porucznika ps.”Jura” 32 pp, w którym był do 12 grudnia 1943 r.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Do wybuchu wojny pracował na poczcie Polskiej w Brześciu.

W czasie wojny:
Po wojnie:

W 1959 r. pracował w K.W.B Turów.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

2 lutego 1942 r. wstąpił do oddziału partyzanckiego pod dowództwo porucznika ps.”Jura” 32 pp, w którym był do 12 grudnia 1943 r.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-02-02-1943-12-12
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

27 grudnia 1943 r. został aresztowany, osadzony w więzieniu przez SB w Brześciu a następnie wywieziony do Niemiec do przymusowej pracy. W maju 1946 r. powrócił do Polski.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

ŚZŻAK Okręg Dolnośląski, teczka osobowa Jerzego Szeląga.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?